Svinovací metr je nástroj na měření vzdáleností. Jde o pásku délky mezi 2 a 15 m z textilu, plastu nebo ocele namotanou na pružinovém svinovacím mechanismu, který ulehčuje manipulaci s tímto nástrojem.