Svodidlo je bezpečnostní zařízení u silnic, které má usměrnit vozidlo, nad nímž řidič ztratí kontrolu, tak, aby nespadlo mimo vozovku. Umisťuje se na mostech, na vnější straně zatáček.