Svorník je gotický prvek používaný ve vrcholu žebrové klenby. Svorník svádí tlaky klenebních žeber. Bývá dekorován reliéfem či malbou.