Po několika měsících se v rubrice Architektura znovu vracíme do pražské Galerie Jaroslava Fragnera, která - jako jedna z mála - systematicky představuje současnou zahraniční architekturu také tuzemským zájemcům. Po mexické architektuře, která zde byla k vidění v létě tohoto roku (a o níž jsme podrobně psali v článku Architektura z druhého konce světa) připravili kurátoři této galerie zajímavou přehlídku současné architektury ve Švýcarsku nazvanou A MATTER OF ART. Tato výstava skončila tuto neděli, nicméně není jistě nezajímavé podívat se alespoň zpětně, jaký obraz současná švýcarská architektura dává. Výstava A Matter of Art (Věc umění), která byla od konce října do začátku prosince k vidění v Galerii Jaroslava Fragnera, byla poprvé uvedena ve Švýcarském kulturním středisku v Paříži (zde byla představena od 4. května do 1. července 2001). Těžiště přehlídky soudobé švýcarské tvorby představoval výběr patnácti budov, postavených v letech 1997 až 2000, který nabídl průřez nejnovější architektonickou tvorbou této malé středoevropské země. Jak naznačili autoři výstavy i termínem "průřez", výstava si nekladla za cíl představit švýcarskou architekturu v její úplnosti. Jejich záměrem tedy nebylo poskytnout dokumentární výčet, ale spíš nabídnout subjektivní interpretaci té nejaktuálnější současné architektury: proto byla výstava výsledkem rozhodování a výběru. "Vědomě jsme se zdrželi pokusů nastolit rovnováhu mezi jednotlivými trendy, které jsme v současné švýcarské architektuře identifikovali, neusilovali jsme ani o geografickou vyváženost, která by předpokládala přidělit každému kantonu nebo každé jazykové oblasti specifické místo. Současná švýcarská architektura nás zaujala tím, že přijala za své pojetí architektury jako umělecké formy. Budovy, které jsme vybrali, jsou sice zakotvené v čitelných funkčních a kontextuálních danostech, ale zároveň jsou navržené tak, že lze oceňovat jejich architekturu samu o sobě - byť ne takovým způsobem, na jaký jsme zvyklí. Výstava má napomoci zviditelnit nové dimenze uvědomění, které může nabídnout architektura," řekl k přístupu a koncepci kurátor výstavy Jacques Lucan. Proto byla spolu s projekty prezentována nejrůznější témata (materiály, nová jednoduchost, dřevo, architektura / příroda a logika plánů) a detailní pohledy na klíčové osobnosti současné švýcarské architektonické scény. Těmi jsou dnes již světově uznávaní Herzog & de Meuron (laureáti Pritzkerovy ceny z roku 2001), ale například i Diener & Diener či na pražské Fakultě architektury ČVUT několik let přednášející Miroslav Šik jako tvůrce analogické architektury. Zapomenout samozřejmě nesmíme na architekta Petera Zumthora. Jednoduché instalační řešení výstavy umožňovalo návštěvníkům galerie, aby si do vzájemných vztahů dali jednotlivé prezentované stavby, jakkoli se mohly na první pohled zdát navzájem odlišné. Jednotlivé stavby byly představeny ve formě fotografií a plánů se srozumitelnými vysvětlujícími texty. Celkem bylo na výstavě Matter of Art představeno šestnáct realizací - jejich výčet (na konci tohoto článku) je samozřejmě do jisté míry omezeným výběrem, ale jak bylo již řečeno v úvodu, autoři neměli ambici prezentovat vyčerpávající soubor. Průřez současné švýcarské tvorby nabídl zajímavé srovnání s tuzemskou scénou. Pro zájemce o současnou architekturu Švýcarska a další informace doporučujeme rozcestník například zde. Realizace švýcarských architektů představené na výstavě A MATTER OF ART 1. Andrea Bassi: Villa Tournier, Collonge-Bellerive, Ženeva, 1999 - 2000 2. Valentin Bearth, Andrea Deplazes with Daniel Ladner: School, Vella, Graubünden, 1994 - 1998 3. Marianne Burkhalter, Christian Sumi: Town villas, Zurich-Witikon, 1998 - 4. Conradin Clavuot: School and multifunctional hall, St Peter, Graubünden, 1994 - 1998 5. Jürg Conzett (Conzett, Bronzini, Gartmann): Footbridge, Suransuns, Graubünden, 1997 - 1999 6. Patrick Devanthéry, Ines Lamuniere with Gabriel de Freudenreich: Edouard Fleuret Library, Dorigny, Lausanne, 1998 - 2000 7. Diener & Diener: Migros Shop, adult education centre and car park, Luzern, 1995 -2000 8. Annette Gigon, Mike Guyer: Liner Museum, Appenzell, 1996 - 1998 9. Herzog & de Meuron: Hospital pharmacy, Basilej, 1995 - 1998 10. Peter Märkli: Hürzeler House, Erlenbach, Zurich, 1997 11. Marcel Meili, Markus Peter with Zeno Vogel: Swiss Timber Engineering School, Biel, 1990 - 1999 12. Quintus Miller, Paola Maranta: Volta School and Gymnasium, Basilej, 1996 - 2000 13. Meinrad Morger, Heinrich Degelo, Christian Kerez: Art Museum, Vaduz, Lichtenštejnsko,1998 - 2000 14. Valerio Olgiatti: School, Paspels, Graubünden, 1996 - 1998 15. Livio Vacchini: Gymnasium, Losone, Ticino, 1990 - 1997 16. Peter Zumthor: Swiss Sound Box, Hannover, Německo, 1996 - 2000 O výstavě A MATTER OF ART Současná architektura ve Švýcarsku / Contemporary architecture in Switzerland Konání výstavy: 24. 10. - 7. 12. 2003 Pořadatelé: Švýcarská kulturní nadace Pro Helvetia; Galerie Jaroslava Fragnera Koncepce výstavy / exhibition concept: Jacques Lugan Více také na www.gjf.cz Snímky archiv Galerie Jaroslava Fragnera -var-