Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. představila novinku v sortimentu POROTHERM – systém broušených cihel POROTHERM CB. Učinila tak další výrazný krok vpřed ve vývoji pálených cihel z hlediska technologie zdění, neboť cihly POROTHERM CB mají ložné plochy zbroušené do roviny, což umožňuje vyzdívání na speciální maltu pro tenké spáry. Způsob výroby Cihly POROTHERM CB se vyrábějí v zásadě stejným způsobem jako klasické cihly POROTHERM, ovšem s tím rozdílem, že se ložné plochy cihel po vysušení, případně vypálení, zbrousí do roviny na speciálním zařízení se dvěma navzájem rovnoběžnými busnými kotouči. Takto upravené cihly mají stejnou výšku s odchylkou max. 1 mm a dvě navzájem rovnoběžné a dokonale rovné ložné plochy. Hlavní výhody broušených cihel oproti klasickým výrobkům (P+D) 25 % úspora pracovního času je dosahována díky snadnému a rychlému nanášení malty pro tenkovrstvé zdění včetně rychlého ukládání přesných cihlových bloků. 83 % úspora malty je způsobena snížením tloušťky ložné spáry z 12 mm u klasického zdění na 1 – 2 mm pro zdění z přesných cihlových bloků na tenkovrstvou zdící maltu. minimalizace vzniku prasklin v omítkách a místech spár je zajištěna stejnorodým podkladem (cihlářský střep téměř beze spár) pro nanášení omítkových vrstev. Další výhody broušených cihel zvýšení tepelného odporu při zachování tloušťky zdiva snížení technologické vlhkosti ve zdivu úspora při technickém vybavení staveniště (síta, míchačky, dopravníky, sila, atd.) -wienerberger.cz-