Předchůdcem AZS je takzvané samočinné zavlažování - jednoduché postřikovače, zadešťovače a sprchy. Tyto systémy však vyžadují dohled a častou součinnost - je nutné je zapínat a vypínat, přemisťovat, jejich použití na velkých plochách je namáhavé. Naopak automatické zavlažování nám může čas a námahu, spojené se zaléváním, ušetřit. A díky řízené závlaze také umožňuje hospodárnější nakládání s vodou.

Kde systém koupíte

Specializované obchody a firmy nabízí mnoho systémů v různých cenových relacích, mezi nejdůležitější ukazatele při výběru patří typ a velikost pozemku, velikost zavlažované plochy a vydatnost vodního zdroje. Záleží také na tom, co od systému očekáváme, jak jsme nároční, zda chceme zalévat jen trávník a záhony, nebo i keře a stromy.


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Vzhledem k tomu, že systém je vedený pod zemí (cca 25 až 30 cm), je ideální dobou pro instalaci stavba nového domu, případně velká rekonstrukce, protože lze způsob zavlažování naplánovat před konečnou úpravou pozemku. Je však možné zabudovat ho i do již existující zahrady. Při připojování závlahového systému je nezbytné dodržet platnou normu pro ochranu vnitřního vodovodu ČSN EN 1717.

Automatické zavlažovací systémy se začaly ve větší míře objevovat před několika lety a díky svým výhodám získávají rychle na oblibě. Jde sice o systém finančně náročnější, ovšem investice se nám vrátí v komfortu péče o zahradu, ušetřeném času, a v neposlední řadě také ve snížené spotřebě vody.

Nabídka zavlažovacích systémů je velká

Nabídka automatických zavlažovacích systémů je opravdu široká a výběr není jednoduchý. Než se rozhodneme pro některý z nich, je dobré seznámit se s nabídkami více firem a seznámit se s konkrétními produkty.
Před zakoupením kompletního systému je vždy nutné zjistit si údaje o zdroji vody a jejím tlaku, o typu půdy, členění zahrady a vysazených rostlinách. Důležitý je i charakter pozemku, jeho členitost a případné převýšení, orientace vůči světovým stranám a s tím související převládající povětrnostní podmínky. Podle těchto údajů je nejen koncipována instalace zavlažovacího systému, ale také nastaveno zavlažování tak, aby odpovídalo co nejlépe potřebám rostlin.

Výhod není málo

AZS je oproti ostatním způsobům závlahy velmi hospodárný, neboť sestava vytvořená na míru konkrétnímu místu a podmínkám šetří spotřebu vody - zalévá pouze v místě, kde je třeba, jen po určitou dobu, v době optimální pro rostliny – brzy ráno nebo v pozdní podvečer, kdy jim nevadí chladnější voda a podobně. Můžeme také odjet na delší dobu bez obav, že zahrada uschne. Příště: Automatické zavlažování II. – Řídicí jednotka, rozvody a mikrozávlaha

Foto: Gardena, Závlahy – AGF Navrátil