Tabernákulum označuje eucharistický svatostánek skříňkovitého tvaru určený pro uložení nádob s Eucharistií přímo na oltář v kostele.