V současnosti nejvyšší budova na světě měří 508 metrů a nachází se v tchajwanském hlavním městě Tchaj-pei. Věž superlativů nese název Tchaj-pei 101 a je odrazem současného rozkvětu a ekonomického růstu asijského kontinentu. Na výstavbě supermoderní budovy se podílela také společnost Siemens, která dodala rozsáhlý systém správy budovy a kompletní osvětlení.

Od svého oficiálního otevření na konci roku 2004 poskytuje budova Tchaj-pei 101, nazvaná podle svého umístění a počtu pater, pracovní prostředí více než 10.000 lidem. Velká část kanceláří patří Finančnímu centru a Tchajwanské burze. Další prostory v budově, která rovněž obsahuje čtyřpatrové parkování s kapacitou 1800 míst, využívá 160 obchodů, několik restaurací, konferenční centra a fitness studia. Lidi a zboží převáží do jednotlivých pater 61 výtahů, návštěvníci se mohou dostat na panoramatickou vyhlídkovou plochu v 91. patře během 35 vteřin. Je samozřejmé, že patra jsou zásobována energií a vodou a všechny prostory jsou osvětleny, vytápěny a klimatizovány. Současně s tím musí být budova a její obyvatelé chráněni – například před požárem a nepovoleným vstupem.

Stejně tak, jako je pro lidské tělo důležitý centrální nervový systém, je pro budovu tohoto typu důležitý automatizovaný tok energie a systémy technické kontroly. Všechny kabely se sbíhají v kontrolní místnosti budovy, kde na veškeré operace dohlížejí techničtí specialisté prostřednictvím monitorů. Systém správy budovy společnosti Siemens byl v objektu Tchaj-pei 101 nainstalován jako vzorový systém. Tento systém kromě jiného udržuje příjemnou teplotu ve všech prostorách a zajišťuje dodávky čerstvého vzduchu a současně centrálně kontroluje osvětlení v budově.

Integrované bezpečnostní systémySystém správy budovy Tchaj-pei 101 monitoruje a kontroluje celkem téměř 30.000 datových bodů. Do systému jsou integrovány i výstražné a bezpečnostní systémy. Například v případě požáru se automaticky aktivují různé bezpečnostní a výstražné systémy, zavřou se ohnivzdorné dveře, zapnou se systémy na odstraňování kouře, jsou osvětleny a větrány únikové cesty apod. Dojde-li k výpadku proudu, systém správy budovy automaticky zapne náhradní generátory, a zajistí tak pokračování dodávek energie.

Bezpečnostní systém Siemens SiPass byl nainstalován, aby splnil zvýšené bezpečnostní požadavky v určitých částech budovy, například ve Finančním centru nebo v obchodech. Více než 500 kamer integrovaných do tohoto systému monitoruje bezpečnostní zóny a může archivovat nahrávky až 30 dní zpátky. Navíc je u dveří a výtahu nainstalováno více než 300 zařízení pro čtení karet, jejichž prostřednictvím se zaměstnanci kanceláří identifikují. Každý, kdo do budovy přichází na obchodní schůzku, se registruje v recepci pro návštěvníky v prvním patře. Je-li návštěvník očekáván, vystaví mu pracovníci recepce kartičku s odpovídajícím povolením pro vstup.

Bezpečnostní systém je se systémem správy budovy propojen. Pokud se například někdo registruje u vstupního terminálu na parkovišti, SiPass o tom informuje systém správy budovy, který pak na příslušném místě rozsvítí světla. Interakce systémů je klíčová zejména v případě poplachu: pokud například bezpečnostní systém identifikuje poškození balkónových dveří na jedné ze zásobovacích úrovní, systém správy budovy vypne ventilaci a klimatizaci. Pokud je v této zóně nainstalována kontrolní kamera, lokalita je automaticky zobrazena na monitoru techniků. Flexibilní konfigurace systému je důležitá také pro správu toku energií. Klimatizace se například automaticky vypne po skončení pracovní doby v kancelářích. Zůstane-li však někdo v práci přesčas, nemusí se zbytečně potit – systém lze znovu aktivovat manuálně. Systém SiPass musí být také přizpůsobitelný, neboť mnoho prostor má dočasné nájemníky a každý má odlišné potřeby. Obchody se šperky například potřebují větší ochranu než butiky. SiPass má modulární strukturu, a tak si do něj každý nájemník může přidat vlastní aplikace. To umožňuje do systému jednoduše integrovat další funkce, například biometrickou kontrolu přístupu nebo kontrolu přítomnosti.

Inteligentní osvětlení firmy OsramV kancelářské budově je nainstalováno celkem téměř 22.000 zářivek, 3800 úsporných žárovek, 10.000 halogenových žárovek a 15.000 předřadníků, které dodal Osram, dceřiná společnost koncernu Siemens. Všechny světelné zdroje ovládají elektronické předřadníky. Tyto přístroje zajišťují, aby byl proud a spouštěcí napětí v souladu s technickými a bezpečnostními požadavky.

Doposud byl k ovládání každé zářivky zapotřebí samostatný předřadník. Nové přístroje společnosti Osram umožňují jedním předřadníkem ovládat dvě zářivky, což šetří materiál i náklady. Nová technologie Quicktronic navíc poskytuje vysoký stupeň flexibility: promyšlený software automaticky identifikuje široký okruh zářivek a vždy zajišťuje optimální fungování systému. Předřadníky s technologií Quicktronic jsou užitečné zejména tam, kde v průběhu stavební fáze či díky změnám v průběhu provozu budovy ještě není vyřešeno využívání majetku. Tak může být osvětlení jednoduchou změnou žárovek flexibilně upraveno dle potřeb fitness studia, konferenční místnosti či restaurace. Předřadník Quicktronic přitom není třeba nahrazovat.

Návštěvníci si kontrolní technologii ani neuvědomují, protože funguje nenápadně v pozadí. Vnější osvětlení věže je však o to působivější. Hlavním prvkem jsou výkonné lampy, zaměřené na vrchol budovy a na anténu, která je na ní nainstalována. Vrchol budovy, jež vypadá jako trofej, osvětluje sytým žlutým světlem 40 vysokotlakých sodíkových výbojek. Ty jsou rozestaveny v kruhu na platformě pod vrcholem a ačkoli jsou jen 30 cm vysoké, jsou to opravdové elektrárny. Osvětlení antény, která je 48 metrů vysoká, vytváří neobyčejný kontrast - čtyři halogenové výbojky, umístěné u paty antény, ji osvětlují modře. Integrovaný systém správy energie i v tomto případě zajišťuje účelnou spotřebu energie a provozovateli ročně ušetří cca 350.000 amerických dolarů.

Systém správy budovy - 279 modulárních ovládacích/kontrolních jednotek- 19 procesorových kontrol pro 8 systémových integrací- správa energie- chladicí systém- výstražný systém- protipožární systém- frekvenční měniče pro čerpadlové pohony- parkovací systém- bezpečnostní systém SiPass:- 300 zařízení pro čtení karet- 4000 monitorovaných dveří- 545 kontrolních kamer- záznam událostí- systém tísňového volání (parkování, nouzové východy)- systém detekce kovu- systém sledování pochůzek ostrahy- evidence návštěv- osvětlení:- 22.000 zářivek- 3800 úsporných žárovek- 10.000 halogenových žárovek- 15.000 předřadníků Quicktronic

Více informací o technologii www.siemens.cz; oficiální stránky stavby Taipei 101 http://www.tfc101.com.tw

Zdroj: Siemens

Foto: archiv Taipei 101