(Z řec. taxis – uspořádání, nomos – zákon) V užším slova smyslu vědní obor, který se zabývá teorií a praxí klasifikace organismů.