Zde si můžete stáhnout všechny potřebné podklady pro soutěž DOMY NA MÍRU. Na dalších stránkách pak najdete představení poroty, základní pravidla a také zde najdete přihlášku do soutěže.
 • SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY DOMY NA MÍRU
 • Přihláška do soutěže
 • P 01 - Podrobný popis zadání architektonické soutěže „DOMY NA MÍRU“

Upozornění! V příloze P 01 – Podrobný popis zadání architektonické soutěže „DOMY NA MÍRU“ byla věta „Počet nadzemních podlaží rodinného domu je libovolný, dům nesmí být nepodsklepený.“ nahrazena větou „Počet nadzemních podlaží rodinného domu je libovolný, dům nesmí být podsklepený.“ Příloha P 01, která je nyní k dispozici ke stažení, tuto změnu již obsahuje.
 • P 02 - Manuál pro navrhování dřevostaveb v certifikátu systému HF
 • P 03 – Vzory tabulky bilancí
 • P 04 – Cenové ukazatele
 • P 05 – Layout prezentačního panelu
 • P 06 - Rozsah prací a dodávek – standardní provedení – TREND

[VŠECHNY PODKLADY SI MŮŽETE TAKÉ STÁHNOUT V JEDNOM .ZIP SOUBORU NA TÉTO ADRESE.]( http://ulozto.cz/xTFbsL2/doma-na-miru-komplet-zip"VŠECHNY PODKLADY SI MŮŽETE TAKÉ STÁHNOUT V JEDNOU .ZIP SOUBORU NA TÉTO ADRESE.") **

OTÁZKY A ODPOVĚDI - FAQ
 • Je možné v případném návrhu použít jiná, větší okna či kombinovat uvedená okna např. s pevným, rozměrnějším zasklenim?

Výplně otvorů – je možné použít i jiné rozměry oken, způsoby zasklení (otevírací, výklopné, posuvné, fixní…). Vše musí být v souladu s výrobními možnostmi dodavatele HOCO Bauelemente, s.r.o. Při návrhu se musí zohlednit statická působení na okna, překlady a velikosti přizpůsobit tomuto.

 • Je nutne použít jen prvky (např. okna, dveře) explicitně uvedené ve standardu "Na klíč-Trend" (viz podklady P_06 a P_02)?

Doporučujeme použít co nejvíce prvků ze standardní nabídky. V případě nutnosti použití atypického prvku vyplývající z architektonických nebo jiných vizuálních požadavků je možné použití nadstandardu.

 • Doporučené (resp. technicky přijatelné řešení) skladby střechy o sklonu do 15 stupňů.

Standardní skladba střechy je v tomto případě rozšířena o doporučená opatření dle zvolené střešní krytiny (např. plnoplošné bednění apod..)

 • Je možné využít při sklonu 15-25 skládanou krytinu s vodotěsným podtřeším - jak z důvodů technických tak finančních?

Ano, je to možné

 • V příloze P 02 jsou uvedeny systémové skladby a systémové prvky. Mohu se od nich odchýlit?

Doporučujeme použít co nejvíce prvků ze standardní nabídky. V případě nutnosti použití atypického prvku vyplývající z architektonických nebo jiných vizuálních požadavků je možné použití nadstandardu.

 • Je nutné při návrhu dodržet skladbu konstrukcí nebo lze navrhnout vlastní skladby stěn??

Skladby konstrukcí stěn nelze měnit. Musí být zvolena jedna z variant konstrukčního systému HAAS FERTIGBAU (Thermo-Protect System)

 • Lze navrhnou jiný tvar schodiště?

Ano, lze navrhnout jiné schodiště. Cena za atypické schodiště však bude vyšší, protože se nevyrábí sériově

 • Je možné v případném návrhu použít jiná, větší okna či kombinovat uvedená okna např. s pevným, rozměrnějším zasklenim?

Výplně otvorů – je možné použít i jiné rozměry oken, způsoby zasklení (otevírací, výklopné, posuvné, fixní…). Vše musí být v souladu s výrobními možnostmi dodavatele HOCO Bauelemente, s.r.o. Při návrhu se musí zohlednit statická působení na okna, překlady a velikosti přizpůsobit tomuto.

 • Je možné sdružit osazení otvorů - tzn. otvory bez meziokenního pilířku (jestli ano, tak do jakého maximálního rozponu)?

Ano, sdružení otvorů je možné. Vše musí být v souladu s výrobními možnostmi dodavatele HOCO Bauelemente, s.r.o. Při návrhu se musí zohlednit statická působení na okna, překlady a velikosti přizpůsobit tomuto. Maximální rozpon musí být zvolen dle umístění okna, sil působících na rám, typ zasklení (dvoj-sklo, troj-sklo apod.) a všech dalších aspektů týkajících se návrhu

 • Soutěžních podmínkách (v grafické části) je uvedený závazný obsah soutěžního návrhu. Mohu tento rozsah rozšířit?

Obsah soutěžního návrhu musí z důvodu objektivnosti a zachování anonymity přesně odpovídat zadanému závaznému rozsahu soutěžního návrhu, který je popsán v soutěžních podmínkách.

 • V případě, že můj návrh umožňuje různé varianty úprav nebo rozšíření, mohu tyto varianty prezentovat na tomtéž layoutu (vedle základní varianty).

Obsah layoutu návrhu musí z důvodu objektivnosti a zachování anonymity přesně odpovídat zadanému závaznémulayoutu, který je popsán v soutěžních podmínkách.

 • Je možné, aby návrh obsahoval různé varianty a možnosti úprav základního návrhu, tyto bych prezentoval v menším měřítku, je to možné?

Obsah soutěžního návrhu musí z důvodu objektivnosti a zachování anonymity přesně odpovídat zadanému závaznému soutěžního návrhu, který je popsán v soutěžních podmínkách.

 • V příloze P 02 jsou uvedeny systémové skladby a systémové prvky. Mohu se od nich odchýlit?

Doporučujeme použít co nejvíce prvků ze standardní nabídky. V případě nutnosti použití atypického prvku vyplývající z architektonických nebo jiných vizuálních požadavků je možné použití nadstandardu.

 • Lze použít lehký nerezový komín namísto typového Plewa Classic?

Ano, lze. Při návrhu se musí dodržet specifikace a nutná opatření daná výrobcem daného komínového systému. Bezpečnost celého systému musí být doložitelná příslušnými certifikáty.

 • Je možné použít strop s viditelnými trámy?

Ano, strop s viditelnými trámy je možné použít.
domy na míru - partneři Autor: redakce Autor: redakce