Ze zákona je povinnost mít technický dozor investora pouze v případě, že si stavbu provádíme svépomocí a nemáme pro tuto činnost oprávnění a kvalifikaci. Technický dozor investora (dále TDI) je v tom případě garantem odborného vedení výstavby rodinného domu. V případě realizace výstavby stavební společností zákon TDI nevyžaduje, protože za řádné provádění stavby nese plnou odpovědnost prováděcí stavební firma a její odpovědný zástupce. Přesto i v tomto případě je role TDI opodstatněná, protože odborně hájí po celou dobu výstavby zájmy investora.

Role TDI před realizací stavby

Již několikrát jsem zdůrazňoval, že je nevhodné hledat úspory hned v počátku celého procesu výstavby rodinného domu, to znamená v projektování a odborném vedení, přesto se současný trend vůbec nelepší - spíše naopak.

MŮŽE VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:

Současná snaha klienta je často pořídit projekt za minimální náklady. Již v této fázi je role TDI velmi vhodná, protože svými praktickými zkušenostmi z realizací a znalostí materiálového trhu může celý proces projektování velmi kladně ovlivnit. Například eliminací nevhodných výběrů materiálů z důvodů závislosti projektantů na motivačních programech výrobců, vhodným upřesněným rozsahem projektové dokumentace a v neposlední řadě je i rádcem v případě vašeho váhání s navrhovaným dispozičním, ale i hmotovým řešením.

Každý TDI by měl směřovat své snažení k projektové dokumentaci, která je maximálně vypovídající, ale bez zbytečností, jako jsou standardní typové detaily a podobně. Jeho zájem je vázán na vypsání výběrového řízení a zkušený TDI zná nejlépe, co stavební firma potřebuje pro kvalitní a jednoznačnou nabídku, kterou bude finálně sám posuzovat. Málokdo ví, že kvalitní projektovou dokumentací lze ušetřit mnohem více financí než kvalitním dozorem v průběhu realizace. To, že TDI může pomoci i s výběrem zpracovatele dokumentace, je samozřejmé a je vhodné zvážit, zda využít jeho zkušeností. Vždyť jako TDI dozoroval již určitě mnoho staveb a má jistě zkušenosti s jednotlivými zpracovateli projektové dokumentace a jejich kvalitou, ale i přístupem ke klientům, plnění jejich požadavků, dodržení předem stanovených parametrů (hlavně představy o ceně celé stavby).

Vypovídající projektová dokumentace je nutná také pro vlastní smluvní vztah s realizační firmou. Stavební firma, která chce provést dílo kvalitně a bez postranních úmyslů, má ve smlouvě o dílo jako předmět díla např. realizaci stavby podle projektové dokumentace zpracované osobou XY, nikoliv dílo na základě položkového rozpočtu.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com

CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 7/13. OBJEDNAT SI JEJ MŮŽETE JAK V KLASICKÉ TIŠTĚNÉ PODOBĚ (VEŠKERÉ INFORMACE O PŘEDPLATNÉM NAJDETE ZDE), TAK I V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PRO VAŠE POČÍTAČE, TABLETY ČI MOBILNÍ TELEFONY.