Řízky a kousky rostlin řežeme ostrým, čistým a zahnutým nožem šikmým řezem, abychom neporušili zbývající část rostliny. Travnaté slabší řízky se sázejí do hloubky 1 - 2 cm, dřevnaté několikanásobně hlouběji. Řízky mnohých rostlin lehce zakořeňují ve vodě. Je potřeba sledovat aby voda nezahnívala. Zakořeněné řízky můžeme sázet do květináčů, 1 až 2 dny nedáváme na přímé slunce.