Začneme tím, že si řekneme, co všechno může dnešní dům využít, aby si vyrobil elektřinu pro svůj chod. A protože té elektřiny je spousta a je třeba ji generovat i v době, kdy je zataženo, nefouká vítr apod., je třeba z následujících systémů vždy vybírat jejich kombinaci.

Solární panely

Základem je výroba elektřiny z obnovitelných a nejlevnějších zdrojů, hlavně tedy ze slunce. K pokrytí jedné takové domácnosti stačí denní výroba od 2 kWh (opravdu nenáročné rodiny a domy) do 10 kWh. V případě energeticky náročného domu je pak nutnost překročit tuto hranici.

Akumulátory

Velký mýtus je, že akumulátory platí za nejdražší technologii. Stejně tak i to, že nemají své užití v „napojené“ domácnosti. Ba naopak, mají čím dál větší smysl a hlavně budou, obzvláště u těch napojených domácností (i bez FV). Je ale potřeba systém FV a baterie správně řídit a optimalizovat nastavení dle podmínek a požadavků konkrétních zákazníků. Cena akumulátorových úložišť je přibližně o polovinu vyšší než v případě ceny solárního systému s ukládáním do vody.

Pro dny bez slunce

Domy by měly být vybaveny i dalšími doplňkovými zdroji energie, které například dotápí v případě velkých zim nebo dodají elektrickou energii u více dní bez slunce. Jde především o benzinové elektrocentrály a kamna s tepelným výměníkem apod.

Zvláštní systémy

Větrné elektrárny

U nás zatím málo rozšířenou možnost získávání elektrické energie je možné používat pouze v místech s dostatečným větrem během celého roku, tedy třeba na návětrných stranách hor.

Kogenerační jednotky

Málo rozšířenou, celkem drahou, ale velmi zajímavou možností je instalace kogeneračních jednotek. Jde o tepelné zařízení, které spalováním (dřevo, pelety, plyn) ohřívá vodu pro využití v domě a zároveň vyrábí elektřinu. Samostatnou kapitolou je pak připojení Stirlingova motoru, který využívá odpadní energii pro pohon dalšího generátoru.

Vodní elektrárny

Vodních toků s dostatečným průtokem a spádem není u nás moc. Možné využití je ale například u bývalých mlýnů. Problematické je ovšem z hlediska povolení, které vydává povodí daného toku, ochrana životního prostředí, rybáři, energetické společnosti…

CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 5/18. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne-casopisu@vlmedia.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 272 015 015. Je tu možnost i elektronického předplatného pro vaše mobilní telefony, počítače či tablety.