Tělocvična je sál nebo samostatná budeva určení ke cvičení. Součástí bývá nářaďovna a šatny.