Před zhruba rokem jsme v rubrice Architektura přiblížili několik nových zajímavých hotelů: téma hotelové architektury patří k obtížným architektonickým zadáním a nás tehdy zajímaly především tzv. design hotely. Tedy hotely s vytříbeným, mteriálově i designérsky pojatým interiérem, případně i exteriérem. Ve dvou článcích jsme se věnovali pražskému hotelu Holiday Inn, který navrhovalo studio Mimolimit Barbory Škorpilové a druhý text byl věnován hotelu Angel´s na pražském Smíchově a také hotelu Josef od slavné české architektky Evy Jiřičné. Další nový hotel jsme pak také navštívili v článku o bývalé Hypotéční bance českého království (článek je zde). Zahraniční hotely Nyní zabrousíme především do zahraničí, kde je cestovní ruch a s ním také hotelové ubytování mnohem rozvinutější, což se projevuje také v typové nabídce hotelů. Mnohem větší důraz je kladen na architektonické zpracování, na materiály a na celkové pojetí stavby. Tématem design a wellness hotelů, o nichž bude řeč v dnešním článku, je klid, voda tiše šumící v propracovaném a materiálově vytříbeném interiéru, důraz na detail… Zaměnit duševní i fyzickou atmosféru „badness“ za „wellness“ občas chce asi každý z nás. I z toho, jak často býváme ve stresu, unaveni okolním, často neradostným a necitlivě vytvořeným prostředím (řeč je nejen o interiéru závodní jídelny, ale i o nemožně zařízené kanceláři) vznikl termín wellness. A není to jen termín, ale označení, které dnes proniklo i do oblasti architektury. Dobrý interiér & dobrá nálada Nejedná se o nic zcela nového či absolutně „trendy“, ačkoliv aktivní zastánci wellness by jistě tvrdili opak. S trendem wellness přišel v šedesátých letech dvacátého století Dr. Halbert Dunn. Spojil tehdy v jedno slovo anglické well-being a fitness. Tedy „dobře se cítit“ a „být fit“. V podstatě šlo o myšlenku starou tisíce let – už staří Egypťané či Římané dobře věděli, co to znamená umění relaxace a aktivního odpočinku - vzpomeňme například na římské lázně. A když už jsme v historii, je patrné, že dnešní wellness vychází z řeckého ideálu dobré výchovy kalokagathia. Ta usilovala o harmonické dosažení tělesných i duševních hodnot: krásného (řecky kalós) těla a dobrého (řecky agathós) ducha. Světové wellness hotely Dnes se na několika příkladech zajímavých architektonických realizací především wellness hotelů v asijské části světa podíváme, jak lze využít základní a velmi jednoduché prvky a materiály v interiéru. Nejen v Asii totiž již několik desetiletí vznikají tyto wellness ubytovací zařízení, existuje řada specializovaných architektů, kteří přesně vědí, jak namíchat „dobře stravitelný a zdravý“ koktejl unaveným a přepracovaným cestovatelům. Ale nejsou to jen hotelové pokoje, vkusně a jednoduše zařízené restaurace a bary, v nichž se materiálový i výrazový minimalismus prolíná s uměním masáže, vůně a vhodně zvolené hudby nebo protékající vody v interiéru. Jsou to relaxační a pobytové prostory, jejichž společným prvkem je v tomto případě voda, kámen, dřevo. Zdánlivě jednoduché a přesto po tisící jinak. Každý architekt potvrdí, že minimalismus – ač se navenek tváří právě tak jednoduše a prostě – je záležitost velmi drahá a v interiérové tvorbě to platí dvojnásob. V Tichomoří, kde průměrná teplota neklesá pod 20 stupňů Celsia, je samozřejmě práce s materiálem kamene, skla či kovu poněkud jiná, než v našich klimatických podmínkách. Například bazének v japonském stylu na zahradě rodinného domu v Českém středohoří spojující interiér s exteriérem bude patrně zamrzat, napadá do něj listí. V interiérech koncipovaných jako wellness jde především o relaxaci, odpočinek a uvolnění. I proto se při interiérovém návrhu používají tvrdá exotická dřeva, u nichž pak designér dává vyniknout především zajímavým texturám. Obvyklá je kombinace s kamenem, režnými textilními materiály v pastelových barvách a jednoduchými tvary. Princip protikladů se obvykle použije právě v kombinaci tvrdé – měkké. Tvrdé dřevo, měkké splývavé textilie. Celá filosofie tohoto senzitivního architektonického pojetí spočívá v rafinované a nečekaně jednoduché kombinaci elementárních prvků – světla, tepla, barvy, textury. Světlo v interiéru Se světlem interiéroví designéři v tomto případě většinou pracují buď v podobě průsvitných, měkce lámavých odstínů slunečních paprsků nebo naopak dramaticky proměnlivého ohně. Teplo pak znamená nejen kombinaci přírodních většinou ručně tkaných textilií s dřevěnými konstrukcemi postelí, letišť či pódií v japonském stylu. Wellness jako určitá filosofie klidného, relaxovaného pobytu mezi příjemnými, oku i duši lahodícími prvky interiéru i exteriéru v sobě nese řadu dalších charakteristik, které někomu z nás, jakmile začneme tento fenomén studovat podrobněji, mohou připadat až banální či dávno známé pravdy. Ovšem nezaškodí si z wellness postoje vzít určitý vnitřní klid, tvarovou střídmost, pozornost jednotlivým komponentům interiéru až minimalismus, kterého ovšem dosáhnout v našich podmínkách znamená poměrně velké úsilí. Možné to však je. Aplikovat výše uvedené principy do interiérového designu: na jednu stranu popustit uzdu fantazii a na druhou stranu se krotit v barvách, vzorech a jejich kombinacích… to jsou vlastnosti, které ne každý architekt či návrhář interiéru úspěšně zvládne. O něco obtížnější je pak v našem prostředí téma vody v interiéru. Tady asi nezbývá než povzdech, že do našeho wellness prostoru může vstoupit skrze fontány (hlavně ne zurčící umělé kameny!), různá akvária či domácí bazén obložený pískovcem (pro movitější třeba travertinem), ale tak jako například v tichomořských hotelech, to asi nedokážeme. Německé wellness hotely si můžete prohlédnout například zde: http://www.w-h-d.de Lexikon, neboli základní pojmy související s koncepcí wellness hotelů naleznete na: http://www.w-h-d.de/lexikon/wellness.php Snímky archiv -var-