Plynové kotle jsou v domácnostech ideální pro svůj ekologický přínos a při správném výběru i z hlediska ekonomického. Jejich nabídka je velmi široká a jejich výběr by vždy měl záviset na specifikách stavby a typu interiéru, dále pak samozřejmě na požadavcích a finančních možnostech majitele bytu či domu. Vyšší pořizovací cenu moderního kotle většinou vynahradí pohodlí obsluhy, komfort provozu a nižší provozní náklady. To jsou ty důležité vlastnosti, které bychom při výběru měli sledovat - vedle co nejnižších pořizovacích nákladů, spolehlivosti a ekonomického provozu sledujme také, jaké má kotel nároky na údržbu, zda vykazuje nízké emise a je mu garantována dlouhá životnost.

Plynové kotle se od sebe liší výkonem, způsobem instalace, účinností. Kotle mají odlišnou také konstrukci: podle ní se rozdělují na klasické, nízkoteplotní stacionární anebo závěsné, případně kondenzační. Plynové kotle slouží buď pouze k vytápění, nebo mohou být opatřeny průtokovým ohřevem TUV, případně se voda ohřívá v externím zásobníku.

Pokud jde o palivo, v úvahu přicházejí všechna běžná paliva (podle provedení kotle je to zemní plyn, propan-butan nebo propan). Záleží vždy na jejich certifikaci. Plynové kotle umožňují plynulou regulaci výkonu; při jmenovitém výkonu konkrétního kotle například 20/24 kW si lze zvolit rozsah výkonu třeba od 40 % až do 100 %.

Stále vyšší úroveň bezpečí i pohodlí

Moderní plynové kotle disponují mnoha bezpečnostními prvky, jako jsou pojistné ventily, bezpečnostní čidla, spalinové senzory a tepelné pojistky. Ty - pokud dojde k jakékoli poruše v systému - zastaví přívod paliva a kotel odstaví z provozu.

Kotle jsou vybaveny elektronickým zapalováním a mají elektronicky řízené čerpadlo.

Stacionární kotle, jak jejich název napovídá, stojí na zemi, většinou v kotelně. Tyto větší a výkonné litinové nízkoteplotní kotle se využívají pro vytápění rozlehlejších domů, větších objektů.

Závěsné plynové kotle jsou ve svém moderním pojetí prostorově úsporné - vynikají designem, elegantním kompaktním vzhledem a malými rozměry. Lehké kotle mohou být zavěšeny na stěně v podstatě kdekoliv, kde to technické řešení dovoluje - v hale, koupelně, prádelně, kuchyni, předsíni. Jsou vyhledávané pro svůj ekonomický provoz a pohotovou funkci Komfort, která zajišťuje rychlejší dodávku teplé vody.

Vyrábějí se ve dvou variantách - s odvodem spalin do komína nebo s odvodem spalin obvodovou stěnou na fasádu (neboli kotel s odtahem turbo nemusí být napojen na komín).

Kondenzační plynové kotle představují ten nejmodernější způsob vytápění zemním plynem, když využívají energii vodní páry. To je velmi efektivní - kotle mohou vzhledem ke své specifické konstrukci dosáhnout až 107 - 108 % účinnosti, což je až o 15 % více než u klasických kotlů. Svému majiteli zároveň přinesou až o 30 % nižší náklady na vytápění. Kondenzační kotel koupíme, například rozhodneme-li se pro podlahové vytápění (tzv. nízkoteplotní systémy). Tyto kotle se vyrábějí jako kompaktní stacionární i závěsné. Jejich vykazované emisní hodnoty se pohybují výrazně pod povolenými limity - provoz takového kotle bude pro nás nejen ekonomicky výhodný, ale jeho provozováním si také budeme počínat ekologicky...

-ag-Foto: www.profimedia.cz