• Pracovní stůl umístěte v blízkosti okna, aby dítě mělo dostatek denního světla
  • Není-li stůl přímo pod oknem, ale kolmo, dbejte na správný směr světla – levákům přichází zprava, pravákům zleva
  • Není vhodné, aby dítě sedělo zády k dennímu světlu