Stavební materiály, ze kterých se staví nové domy a rodinné domky, se podílejí na jejich výsledném architektonickém vzhledu. Výběr materiálu souvisí s tím, za jakým účelem bude objekt postaven (nově postavený nebo památkově chráněný). Proto musí mít stavební materiály takové vlastnosti, aby Autor: archiv dokončená stavební konstrukce zaručovala, že stavba bude při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Ve stavebnictví se uvažuje o potřebě stavebních hmot v tunách, jež jsou extrémně namáhány. Výzkum se musí zabývat tím, aby zejména v oblasti plastů došlo ke zvýšení jejich mechanické pevnosti. V oblasti hmot na bázi silikátových pojiv budou vznikat různé modifikace tradičních cementů, kde se tak zvýší pevnost cementového kamene v tlaku okolo 200 MPa a v tahu na 15 - 20 MPa. Dále je snaha přidávat do současných betonů tzv. plastifikátory a superplastifikátory. Ty umožňují vyšší odolnost v tahu za ohybu. Projevuje se to rovněž v procesu vytvrzování a vysychání směsi např. polyvinylacestátu a cementové malty, kde konečné smrštění cementové malty může dosáhnout hodnot až 3,0 10-3oproti původnímu 0,5. 10-4. Kromě pružných vlastností Autor: archiv hmot se uplatňují i další změny, jako např. plastické tečení polyvinylacetátu, závislosti na teplotě atd. To je však ještě otázkou výzkumu. Tvorba integrovaných prvků, jako jsou např. strukturní pěny, které mohou spojitě měnit svou objemovou hmotnost podél jednoho, popř. více rozměrů vyráběného dílce, může být spojena s využitím silikátů. Je tak současně splněn bezpodmínečný požadavek na nehořlavost a zdravotní nezávadnost integrovaných prvků. Všechny tyto metody vedou k výraznému zefektivnění stavebnictví. Výroba dokonalejších stavebních hmot však vyžaduje automatizované výrobní procesy řízené počítači. - Olga Koníčková -