Jūrmala je přímořské letovisko lotyšského hlavního města Rigy. Pobřežní pruh zalesněný borovicemi, Baltské moře a jen 20 km do centra Rigy – to jsou hlavní lákadla Jūrmaly. A tady rodina bankéře vlastní starou vilu Marta. Rodina už v roce 1990 naplánovala rozšíření této vily o penzion (dokončeno v roce 1999) a také tenisovou halu. GMP Architekten, kteří dostali tuto práci na starosti, pak vytvořili budovu, která splňuje všechny náročné požadavky na místo, předpisy i estetiku.

Například je tu omezena maximální výška střechy, takže nebylo možné vytvořit halu nijak vysokou. Bylo tedy nutné nějak vyřešit konstrukci nosného skeletu střechy, aby při minimální výšce zůstala zachována světlost střechy. Proto je tu speciální pilovitá střecha, která navíc vede ohromné množství světla do interiéru tak, aby neoslňovalo hráče. Náročnost konstrukce ale je znát i zvenčí, kde štítové vazníky zasahují i ven, kde vytváří jakási ramena vázající celou stavbu.

Dřevěná rámová konstrukce z modřínu sibiřského je ale typická pro tuto oblast. Jen její vynesení na výrazně větší plochu bylo trochu konstrukčním oříškem. Nosná část je tedy složená ze sloupů, ukotvených lany. Konzolové nosníky pak podporují celkem jedenáct příhradových nosníků střechy.

Interiér je sice tmavě vymalovaný, ale díky prosvětlené konstrukci stropu to vůbec nevadí. Ale i devadesát možných diváků má vše jako na dlani.

Foto: Klaus Frahm