Teorie architektury je intelektuální snaha o definování architektury, jejího systému, vztahů s okolním světem, tj. lidmi, kulturou, uměním, vědou, technikou, hospodářstvím i např. politikou.