Poměr vzduchových tepelných čerpadel zůstává na celkových prodejích mimořádně vysoký. Zatímco celý trh v ČR se mezi roky 2010 až 2020 zvedl na čtyřnásobek, veškerý nárůst jde na vrub prodejů vzduchových tepelných čerpadel, a prodeje tepelných čerpadel země-voda postupně pomalu klesají. V České republice se v současnosti zemní tepelná čerpadla podílí na celkových prodejích jen necelými 6 %.

Podíl tepelných čerpadel země-voda
ČR 6 %
Německo 28 %
Rakousko 27 %
Švýcarsko 30 %

Systémy země-voda jsou provozně stabilnější a energeticky úspornější než vzduch-voda. Současně mají delší životnost, nižší nároky na hodnotu elektrického jističe a jsou tišší. „Do budoucna by bylo žádoucí ve větší míře podpořit v ČR instalace tepelných čerpadel země-voda, a to zejména u větších objektů, u rekonstrukcí starších systémů vytápění a u domů s větší tepelnou ztrátou,“ říká Jiří Svoboda, jednatel české společnosti Master Therm tepelná čerpadla a dodává: „Tepelná čerpadla vzduch-voda se v posledních letech s rozvojem elektronického vstřikování chladiva a technologií plynulého řízení výkonu podstatně technicky vylepšila. Jde o nejdostupnější typ tohoto vytápění se snadnou a rychlou instalací. Vhodný je pro vytápění novostaveb a zateplených objektů s nižší spotřebou tepla, ideálně v kombinaci s podlahovým vytápěním.“