Podrobně jsme vám představili možnosti použití a energetické zdroje tepelného čerpadla. Existují ovšem ještě další možnosti: Topný systém s masivním absobérem: Topný systém s masivním absobérem je topný postup tepelného čerpadla, při kterém betonové absorbéry fungují jako absorbéry vzduchu a záření a podzemní betonové zásobníky (masivní zásobníky) jako zemní absorbéry. Tento systém je vedle půdy, spodní vody a vzduchu dalším velmi účinným zdrojem tepla. Jako masivní absorbéry jsou vhodné betonové zdi např. ohradní, opěrné a izolační, balkónové římsy, krytí střešní zahrady, krytí parkoviště nebo garáže a veškeré betonové fasády. Okolní teplo v dostatečném množství pro dobře izolovaný rodinný dům zachycují dále speciální energetické garáže, střešní absorbéry a energetické hvězdice. Přednost u masivních zásobníků se dává základovým deskám, podzemním betonovým zdem a pilířům.