V ČR jsme svědky stále častějších extrémních teplotních výkyvů. Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou zařízení, která se v těchto podmínkách osvědčují. Moderní tepelná čerpadla vzduch-voda jsou schopna udržet svůj výkon i při teplotách pod -15 °C a garantují správnou funkci i při extrémních teplotách okolo -28 °C.

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch a vzduch-voda: Co je lepší?

Zdroj: Youtube

Účinnost čerpadla a teplota vzduchu

Další výhodou tepelných čerpadel vzduch-voda je, že jejich účinnost stoupá s rostoucí teplotou venkovního vzduchu. To znamená, že v období od jara do podzimu jsou tato čerpadla nejen ekonomickou, ale také ekologickou volbou pro vytápění. Některé modely dosahují účinnosti, která při teplotě +20 °C přesahuje koeficient COP 5, což je vynikající hodnota.

Volba topného systému

Při výběru tepelného čerpadla vzduch-voda je důležité také zvolit vhodný topný systém, který bude pro něj optimální. Podlahové vytápění a kapilární rohože jsou ideálními spotřebiči tepla pro tato čerpadla. Radiátory a fan-coily také mohou být použity, ale je třeba pečlivě zvážit jejich správný výběr a použití expanzní nádrže v systému.

Jak pracuje tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou ekonomicky a ekologicky výhodnou volbou pro vytápění v našich klimatických podmínkách a mohou pomoci snížit náklady na energii. Tato čerpadla fungují na principu přenosu tepla z venkovního vzduchu do otopné vody.

Venkovní jednotka tepelného čerpadla obsahuje kompresor, který stlačuje chladivo. Při stlačení chladivo zahřeje a předá teplo do vnitřní jednotky tepelného čerpadla. Vnitřní jednotka tepelného čerpadla obsahuje výparník, který teplo z chladiva přenáší do otopné vody.

Zdroj: energysage.com, home.howstuffworks.com