Před modernizací vytápění je vhodné provést zateplení objektu, aby nedošlo k paradoxu a aby nebyly náklady na vytápění po modernizaci vyšší než před ní. Snížením potřeby vytápění se také šetří životní prostředí. V poslední době vidíme, že mnozí majitelé objektů si to plně uvědomují a investují do dodatečného zateplování. Zateplit lze fasádu domu, při obnově střechy se provádí její tepelná izolace, stropy a stěny si můžete zateplit svépomocně. Nedopustit chátrání domu Je důležité, aby se technický stav domu neustále udržoval dobrý. Při průběžných rekonstrukcích i opravách můžete využít nové technologie a materiály, které zlepší energetickou bilanci stavby. Investice se vám vrátí ve snížené spotřebě energie na vytápění. Největší ztráty tepla vznikají zastaralými a netěsnícími okny a dveřmi. Zasklením balkónů a lodžií lze také hodně ušetřit. Je-li střecha děravá, zatéká-li do ní, jistě nebude ani dobře tepelně izolovat. Obvodové zdi vnitřní nebo vnější - výhodná je kontaktní izolace, která nezatěžuje zdivo, a vynikne nový vzhled fasády. Vnitřní zateplení je levnější než vnější. Zateplení vnitřních stěn a stropů Zateplit můžete jakoukoli místnost - sklep, zádveří, schodiště, spíže, koupelnu atd. Největším problémem jsou vnitřní stěny a stropy přilehlé k nevytápěným místnostem a prostorům, popř. oddělující prostory s odlišným otopným režimem, jsou zdrojem často zbytečných tepelných ztrát. Studené sálání jejich povrchů negativně ovlivňuje tepelnou pohodu sousedních, i když vytápěných místností. Je třeba však pamatovat na to, že po zateplení nevytápěné místnosti jeho vnitřní teplota klesne, neboť se sníží jeho tepelné zisky ze strany vytápěných prostor, a tloušťka zateplení musí být dimenzována na tuto konečnou teplotu. Zateplení lze provádět obkladem z pórobetonových tvárnic, izolačním obkladem z tuhých izolačních desek z minerálně vláknité izolace s povrchovou lignátovou úpravou a omítkou vyztuženou sítí. Méně vhodné jsou obklady stěn izolanty do dřevěných roštů či obklady s pěnovým polystyrénem. Zateplení tepelnou izolací se týká i stěny za otopným tělesem. Musí být dodržen požadavek na požární odolnost a bezpečnost pro únikové cesty. Zateplování vnitřních konstrukcí se řídí obdobnými zásadami a konstrukčními principy jako zateplování obvodových konstrukcí. Nevhodnými úpravami se může podstatně změnit vnitřní prostředí i životnost konstrukcí. Vyplatí se zadat tuto práci odborníkům. - Olga Koníčková -