Aby bylo dosaženo kvalitní ochrany objektu před vlhkostí, a současně efektivních úspor energie, je doporučeno v případě zateplování základů zajistit kvalitní hydroizolaci základového zdiva, drenáž pro odvod vody a odpovídající tepelnou izolaci. Pokud jde o hydroizolaci, je třeba vybírat podle konkrétních podmínek stavby, pod tepelnou izolaci je však nejvhodnější nopová hydroizolace, která vytváří drážky pro oddělení vlhkého zdiva od podkladu.

ČTĚTE TAKÉ:

Jako tepelná izolace se do základů používá kvalitní pevný izolační materiál s minimální nasákavostí, který neumožňuje vzlínání vlhkosti. Jako nejvhodnější se jeví extrudovaný polystyren (XPS) ve formě desek v tloušťkách od 8 do 20 cm, který je pevný a dostatečně odolný vůči předpokládané zátěži a mrazu. Polystyren je dodáván ve formě desek, které mohou být opatřeny drážkami pro odtok vody. V oblastech s vyšším objemem vody v podloží se doporučuje překrýt tepelnou izolaci geotextilií pro přefiltrování odváděné vody. Pro odtok vody je také možné doplnit izolační polystyren speciálními drenážními deskami.

V případě, že je tepelná izolace umístěna na vnější straně hydroizolace, slouží také jako její ochrana proti možnému mechanickému poškození a teplotním změnám. Polystyrenové desky je nutné na boky soklu upevnit buď lepidlem doporučeným výrobcem, nebo asfaltovým disperzním lepidlem. Toto uchycení je víceméně zajišťovací, desky budou po zásypu základů ke zdi přitlačeny zeminou. Z toho důvodu je také nezbytné umístit desky tak, aby byly podepřeny zespodu, například přesahem základů, tak, aby se samovolně neposunuly při hutnění základového zásypu.

Při aplikaci zateplovacího materiálu je vždy nutné dodržovat technologický postup a dbát na kvalitní provedení práce, aby bylo zamezeno vzniku tepelných mostů. Nejcitlivějším místem je horní sokl, spojující základy s obvodovou stěnou. Tepelná izolace by měla přesahovat horní hranu soklu a být napojena na tepelnou izolaci obvodových stěn. Vždy je také třeba brát v potaz konkrétní podmínky stavby - vlhkost v zemině, nasycení vodou, kondenzaci vodních par a podobně.

Poměrně novou technologií je založení stavby na tepelně-izolačním zásypu Liapor firmy LIAS Vintířov, který izoluje stavbu v nejnižších vrstvách, a není proto nutná další podlahová izolace. Zásyp vytváří homogenní izolační vrstvu bez tepelných mostů a lze ho využít i pro založení nízkoenergetických i pasivních domů.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com, foto: Isover, LIAS Vintířov