Brněnské Sono Centrum provozuje hudební klub s kapacitou 1200 osob, hotel se 40 pokoji a restauraci. Základním zdrojem tepla a chladu pro budovu jsou tři tepelná čerpadla IVT na bázi země-voda o celkovém výkonu 125,7 kW. Odebírají teplo ze 14 zemních vrtů o hloubce 130 m. Vzhledem k omezené ploše pozemku pro umístění vrtů je systém doplněn výměníkovou stanicí. Tepelná čerpadla zajišťují vytápění, ale i chlazení budovy a přípravu teplé vody.

Jak funguje nabíjení vrtů teplem:

Zdroj: Youtube

„Provoz Sono Centra a zejména i části hudebního klubu je náročný, i proto jsme nyní rádi, že disponujeme zmíněným systémem. Část programu je v naší produkci, nemalá část je formou pronájmů prostor. Partnerům tak v tuto dobu nemusíme násobit náklady pronájmů, jako jiní provozovatelé podobných objektů, protože jsme z části ventilace a vytápění soběstační. To nám přináší velkou výhodu v konkurenci společenských multifunkčních prostor,“ říká Jiří Štopl, majitel Sono Centra v Brně.

Čím divočejší hudba, tím nižší náklady na vytápění

„Hudební dramaturgie klubu může přímo ovlivňovat provozní náklady budovy. Čím divočejší je kapela a její fanoušci, tím více tepla se na parketu produkuje a tepelná čerpadla toto teplo velmi levně a efektivně zužitkují,“ vysvětluje Marek Bláha, jednatel společnosti IVT Tepelná čerpadla, která tato zařízení do budovy instalovala. „Přebytečné odpadní teplo vzniklé při chlazení budovy se nevypouští do vzduchu, ale ukládá se do vrtů, odkud se následně opět využívá pro ohřev teplé vody a vytápění hotelové části budovy,“ dodává Marek Bláha.

Toto řešení zvyšuje teplotu ve vrtech a výrazně tak zlepšuje topný faktor tepelných čerpadel. Zároveň jde o řešení ekologické, protože vrty se teplem z chlazení regenerují a nedochází v dlouhodobém horizontu k poklesu jejich teploty.