Pokud plánujete v rámci kompletní rekonstrukce vyměnit stávající zdroj tepla za tepelné čerpadlo, je třeba podívat se na to, na jak teplou vodu je současný systém dimenzovaný. „U starých litinových radiátorů je třeba počítat s vyšší teplotou než například u podlahového topení. Naopak čerpadla využívají zpravidla vodu o nižší teplotě. Aby bylo dosaženo co nejvyšší úspory, musí být výkon radiátorů proto dostatečný na nižší teplotu topné vody, případně je nutné zvolit takové čerpadlo, které umí vodu ohřát i na vyšší teplotu,“ radí Jakub Tykal, obchodní ředitel společnosti Acond.

Ještě než začneme s detaily, však musíme říct jednoznačnou a už léty ověřenou pravdu: Při napojení tepelného čerpadla na starý otopný vysokoteplotní systém je vhodné posunout větší radiátory do menších místností a do té největší koupit nové. Nebude tak nutné měnit celou soustavu.

Teplota vody

Při výběru tepelného čerpadla pro staré radiátory je tedy třeba sledovat maximální teplotu topné vody, které čerpadlo dokáže dosáhnout pouze kompresorem. „Tato hodnota ukazuje, že nám čerpadlo ušetří hodně i v období, kdy potřebujeme nejvíc tepla, tedy v zimě. Doporučuji vybírat z takových čerpadel, která dokážou při venkovní teplotě -15 °C připravit vodu alespoň o 70 °C. Poznávací znamení dobrého zařízení je také to, zda zvládne ohřát vodu na patřičnou teplotu pouze kompresorem bez nutnosti elektrického ohřevu, i když panují mrazy. To méně kvalitní čerpadla nedokážou,“ vysvětluje Jakub Tykal z Acondu. Čerpadlo tak ke svému provozu bude potřebovat méně elektřiny, což znamená větší úsporu financí. Dobré je proto podívat se i na to, jaký je v zařízení použitý kompresor, s nímž tento parametr souvisí. Běžně se lze u tepelných čerpadel setkat se dvěma druhy kompresorů – rotačním a scrollovým. Ten první je více namáhaný, proto je jeho životnost zhruba poloviční. Oproti tomu scrollový kompresor dosahuje vyšší účinnosti i při velkých mrazech.

Chladivo

Zajímavý detail v sobě skrývá i použité chladivo. To přenáší získané teplo do topné vody. „Tím nejpokročilejším je v současnosti propan R290, který má nejlepší termodynamické vlastnosti a je i ekologický, protože nenarušuje ozónovou vrstvu. Rovněž nepodléhá pravidelným revizím,“ dodává Jakub Tykal z Acondu. Pro chladivo typu R32 je dosažitelné maximum zhruba 55 °C, časem navíc bude docházet k degradaci oleje v kompresoru. Chladivo R410 vodu na 55 °C zvládne ohřát a určitě jej lze použít. Na vyšší teploty už ale není vhodné. Tato chladiva jsou vhodná zejména pro klimatizace. „Chladivo R290 je pro tepelná čerpadla ideální, protože výrobce příliš nelimituje. Čerpadla jsou s tímto typem ekonomicky úspornější, protože dokážou ohřát topnou vodu na vysokou teplotu i při nízkých venkovních teplotách, aniž by si museli pomoci bivalencí,“ doplňuje na závěr Jakub Tykal. Rozhodně ale vždy jde o konkrétní stavbu a každý dům je třeba posuzovat individuálně.

Zdroj: Acond, TZB-info

Pokud máte nějaký dotaz, pište na náš e-mail redakce@dumazahrada.cz. My dotazy buď sami zodpovíme, nebo pošleme odborníkům.