Výkon tepelného čerpadla je zásadní parametr, který musí odpovídat nejen velikosti vytápěné plochy, ale také tepelným ztrátám domu. Ty jsou ovlivněny izolací, kvalitou oken a dalšími faktory. Výpočet tepelné ztráty by měl být prvním krokem při rozhodování o výkonu tepelného čerpadla. Je třeba si uvědomit, že instalace tepelného čerpadla s nedostatečným výkonem může vést k neefektivnímu vytápění a vyšším provozním nákladům.

Bod bivalence

Je důležité znát teplotu, při které je třeba přepnout na alternativní zdroj tepla. U čerpadel s vyšší bivalentní teplotou se může stát, že během mírné zimy budete spoléhat převážně na primární funkci tepelného čerpadla, zatímco u čerpadel s nižší bivalentní teplotou může dojít k častější potřebě zapínání doplňkového zdroje energie.

Průvodce tepelnými čerpadly, jak vybrat, porovnat a hodnotit účinnost:

Zdroj: Youtube

Účinnost tepelného čerpadla

Klíčovou veličinou při výběru tepelného čerpadla je účinnost, často vyjádřená SCOP (sezónní koeficient účinnosti), která je důležitá pro pochopení, kolik energie je schopno tepelné čerpadlo získat z 1 kW vložené energie.

Čím vyšší je SCOP, tím je účinnější tepelné čerpadlo a tím nižší jsou dlouhodobé náklady na jeho provoz. Topný faktor (COP) je podobný účinnosti, ale zaměřuje se na okamžitý výkon tepelného čerpadla při specifických podmínkách, nikoli během celé sezóny. Tento údaj je užitečný pro porovnání různých modelů tepelných čerpadel a určení jejich okamžité efektivity.

Cena a celkové provozní náklady

Ačkoliv je pořizovací cena důležitá, neměla by být jediným faktorem rozhodnutí. Provozní náklady, které zahrnují spotřebu energie a údržbu, mohou být v průběhu životnosti zařízení výrazně vyšší než počáteční investice.

Dalším klíčovým faktorem, který ovlivňuje výběr tepelného čerpadla, jsou lokální klimatické podmínky. Tepelná čerpadla jsou navržena tak, aby pracovala v určitém rozsahu venkovních teplot. V oblastech s mírným klimatem může být efektivní tepelné čerpadlo vzduch/voda, zatímco v oblastech s dlouhými a chladnými zimami může být lepší volbou čerpadlo země/voda nebo voda/voda, které jsou méně citlivé na venkovní teploty.

Hluková emise

Přemýšlejte také o hlukové emisi, jelikož tepelná čerpadla nepracují neslyšně. Informujte se o úrovni hluku v decibelech (dB) a zvažte umístění jednotky tak, aby nedošlo k rušení vás nebo vašich sousedů. Moderní zařízení jsou sice konstruována tak, aby minimalizovala hluk, ale to neznamená, že není třeba při výběru konkrétního modelu tepelného čerpadla sledovat hlučnost.

Zdroj: energysage.com, consumerreports.org