Výkonové číslo je vždy obsaženo v informacích výrobců tepelných čerpadel a vztahuje se vždy na jasně definované rámcové podmínky po dobu měření. Výkonové číslo je tedy momentální hodnota. Různé systémy se však mohou lišit. Výkonové číslo je zkušební stavová hodnota bez pomocných pohonů. Aby bylo možné provozovat tepelné čerpadlo, je třeba např. elektřina. Poměr mezi elektrickým výkonem a odevzdaným tepelným výkonem tepelného čerpadla je vyjádřen výkonovým číslem. Výkonové číslo tedy znamená , že trojnásobek použitého elektrického výkonu je přeměněn na užitný tepelný výkon. Čím vyšší je výkonové číslo, tím lepší je hospodárnost. Výkonové číslo = odevzdaný tepelný výkon (v topném systému) Přijatý výkon pohonu (zhušťovače) Tepelná čerpadla pracují tím úsporněji, čím je menší rozdíl mezi teplotou tepelného zdroje a přítokem horké vody. Roční pracovní číslo je měrná hodnota, která se měří na kompletním topném zařízení tepelného čerpadla. Vypovídá o topném zařízení a o chování uživatele. Roční pracovní číslo se vztahuje k určitému zařízení, jehož měrné hodnoty byly zjištěny. Je ovšem možné tyto výsledky přenášet na zařízení stejného nebo podobného provedení. Roční pracovní číslo = topné teplo dodané během celého roku Za rok přijatá energie pohonu (elektřina)