Izolace se syntetickým původem

Všechny typy tepelných izolací obecně slouží k udržení tepelné pohody v budově, neboť brání nejen úniku tepla v zimě, ale i jeho vstupu v horkých letních dnech, současně pomáhají udržovat příjemné a stálé klima v domě. Izolace ze syntetických materiálů - polystyreny, polyuretany, PVC, PE, mají příznivý poměr výkon – cena. Asi nejběžnějším je expandovaný pěnový polystyren (EPS), lišící se pevností v tlaku, další - extrudovaný polystyren (XPS), se liší strukturou a je určen do vlhkého prostředí, tedy pro izolace základových pasů a desek nebo do skladby střech s obráceným pořadím vrstev, je však třeba chránit ho před UV zářením. Zmíněné polystyreny obsahují retardéry hoření. Dalším syntetickým materiálem je pěnový polyuretan, ve stavebnictví se používá vytvrzená pěna PUR. Má nižší součinitel tepelné vodivosti (λdPUR < 0,025 W/(m.K) vs. λdEPS = 0,037 W/(m.K)), bývá navíc kombinována s hliníkovou fólií, minerálním rounem nebo s EPS. I PUR je třeba chránit před UV zářením. Účinnou, ale zatím velmi finančně náročnou novinkou je pěnové sklo, jehož strukturu tvoří uzavřené bublinky. Je parotěsné a nehořlavé, a hodí se pro izolace spodních staveb. Ve stejné skupině jsou i vakuové izolace se součinitelem tepelné vodivosti λd = 0,008 W/(m.K). Širšímu použití opět brání vysoká cena.

Izolace přírodního původu

Mezi tyto typy izolací patří původní rostlinné zdroje a materiály vyrobené z nerostných surovin. Tepelně-izolačními materiály nerostného původu jsou minerální vlny, které se vyrábí buď z čediče (kamenná vlna), nebo z křemene (skelná vlna), mají však porovnatelné vlastnosti. Předností je paropropustnost a odolnost proti ohni, ve vlhku se však snižuje jejich izolační schopnost. Na trhu je také nový typ minerální izolace, vyrobené z přirozeně se vyskytujících nebo recyklovaných materiálů, jako pojiva je použito technologie, vzniklé konverzí přírodních organických materiálů do inertních polymerů. Neobsahuje formaldehyd, fenoly, akryláty ani žádná umělá barviva či bělidla. Mezi původní přírodní rostlinné a historicky prověřené materiály patří sláma, seno, dřevo a výrobky na jeho bázi, například celulóza.

Obliba dříve dostupné a levné slámy opět vzrůstá, používá se jako izolační i konstrukční materiál. Určitou nevýhodou je cena, odrůdy pro stavební účely s dlouhou slámou je nutné speciálně pěstovat. Novou izolační rostlinou je technické konopí, z něhož se vyrábí tepelně-izolační desky či rouna. Nevýhodou je poměrně vysoká cena. Méně používané jsou izolační produkty z dřevitých vláken a technického lnu - jsou paropropustné a nekondenzuje v nich vlhkost. Stále častěji je využívána foukaná izolace z konopí nebo z celulózy, například z drceného novinového papíru, která vyplní dobře všechna, i složitá konstrukční místa.