Tepelné zisky – vyprodukovaná tepelná energie, kterou je nutno stanovit např. při navrhování klimatizace, chlazení a větrání vnitřních prostor. Rozlišujeme dva základní typy tepelných zisků - solární a vnitřní. Tepelné zisky vznikají nejčastěji ohřátím vzduchu působením slunečního záření, od spotřebičů, a že se v prostoru pohybují osoby.