Časy, kdy byla teplá voda luxusem, jsou již naštěstí za námi. V současnosti je příprava teplé vody úplnou samozřejmostí a komfort přináší již i do našich chalup a chat. Jestli stojíte před úlohou rozhodnout se pro konkrétní typ zařízení na ohřev vody, nejlepší je nechat to na odborníkovi. Ale i tak je dobré vědět, jaký máme výběr a co je všechno třeba brát při jeho volbě v úvahu. Existují dvě základní možnosti: připravovat teplou vodu samostatně nebo v zařízení, které slouží i na vytápění (nejčastěji kotel). Především v panelových domech a v novější výstavbě se teplá voda připravuje centrálně spolu s vytápěním. Obyvatelé rodinných domů a starších bytů si teplou vodu připravují sami. Teplota centrálně připravované teplé vody většinou bývá 55oC. Při potřebě vyšší teploty se použije kombinovaný ohřev s malým průtokovým ohřívačem v místě výtoku. Běžně se nám nabízejí tyto základní typy ohřívačů: kombinované kotle s průtokovým ohřevem teplé vody, kotle se zabudovaným nebo externím zásobníkem teplé vody, samostatné plynové zásobníkové ohřívače, elektrické akumulační bojlery, kombinované ohřívače a samostatné plynové průtokové ohřívače. Kombinované kotle Kombinované kotle pro ústřední vytápění a ohřev teplé vody ohřívají vodu po otevření výtokové armatury. Po uzavření výtoku pokračují ve vytápění. V koupelnách s vanou se nedoporučují kotle s kombinovaným ohřevem s menším výkonem než 24 kW. Tento způsob ohřevu se doporučuje tam, kde jsou odběrná místa teplé vody blízko kotle nebo kde spotřebiteli nepřekáží snížená teplota nebo průtok při otevření dalšího výtoku. Tento problém se dá částečně změnit použitím kombinovaného kotle se zabudovaným zásobníkem teplé vody s objemem 40 – 90 litrů. Výrazné úspory energie při přípravě vody se dají dosáhnout, když má kotel funkci automatického udržení předem ohřátého primárního okruhu. Použitím této funkce se dosáhne dodávky teplé vody rychleji než při standardním režimu přípravy teplé vody. Vodu v externím nepřímo ohřívaném zásobníku vyhřívá vytápěcí voda z kotle ústředního vytápění. Ta odevzdává teplo vodě v nádrži ohřívače přes výměník tepla ve tvaru spirály, kterého výkon je určený velikostí výměníkové plochy. Výhodou tohoto typu ohřívače je možnost dodávat teplou vodu na různě vzdálená místa bez snížení průtoku. Objemy zásobníků se pohybují od 60 do 300 l – podle počtu osob a výkonu zdroje tepla. Kotel se dá s přídavným zásobníkem elegantně propojit. Bojlery Akumulační ohřívače vody nebo lidově bojlery fungují na principu elektrického odporového vytápění. Používají se především v rodinných domech nebo bytech zásobovaných výlučně elektrickou energií. Při jejich výběru a používání je důležité znát kvalitu jeho tepelné izolace, která přímo určuje úspornost akumulačního bojleru. Posuzuje se koeficientem měrných tepelných ztrát, které se vyjadřují v Wh/24 hodin/litr, to je spotřeba v průběhu 24 hodin na jeden litr objemu nádrže. Čím je tento koeficient menší, tím je bojler úspornější. V akumulačním ohřívači je důležité správně nastavit teplotu vody. Optimální hodnota je 55 – 60oC, čím je nastavená vyšší hodnota ohřevu vody, tím více se zvyšuje spotřeba elektrické energie a také ohřívací těleso se více zanáší minerály. Kombinované ohřívače Kombinované ohřívače, kterým se říká také „obojživelníci“, mají kromě elektrického odporového vytápění i vytápění spirálou, určenou pro napojení na přívod vytápěcí vody z teplovodního kotle. Tento typ ohřívače se mimo topnou sezónu používá úplně stejně jako jiné elektrické ohřívače. Během topné sezóny, když je v chodu i kotel na zemní plyn, uhlí nebo dřevo, používají tyto bojlery na ohřev užitkové vody vytápěcí vodu obíhající v topení (v radiátorech). Sluneční systémy Pro úplnost je třeba vzpomenout i sluneční systémy na ohřev užitkové vody. Při teplotě vody 40 – 45oC je možné v létě z 1 až 2 m2 plochy slunečních kolektorů získat až 40 – 50 litrů teplé vody. Nehledě na to, že nejmodernější kolektory jsou už schopné dodávat teplou vodu i při zamračené obloze a v omezené míře i v zimě, na jejich celoroční chod je ale již třeba další zdroj tepla. Zásady, které je třeba dodržovat Když do domácnosti kupujeme nový ohřívač, je důležité správně dimenzovat jeho objem (nejlépe se o tom poradit s odborníkem). Jestliže zvolíme příliš velký typ, zbytečně si zvýšíme náklady, při příliš malém zase snižujeme svůj komfort nedostatkem teplé vody. Ohled je třeba brát i na umístění ohřívače (respektive kotle, má-li zabudovaný zásobník teplé vody), čím je blíže k místu spotřeby vody, o to menší jsou ztráty na rozvodech. Když máme v domácnosti více míst s odběrem teplé vody, je dobré nainstalovat na místě menšího odběru pomocný ohřívač vody. Ztráty energie totiž výrazně narůstají při vzdálenosti ohřívače od místa odběru. Potrubní rozvody je tedy dobré tepelně zaizolovat, a to nejen při větších délkách (nad 2 m). Tak jako o každé technické zařízení, i o ohřívač je třeba se starat. Až na přibližně 65 % ze všech ohřívačů se nevykonává pravidelná prohlídka či údržba. Zvláště když bydlíte nebo máte chalupu v oblasti s tvrdou vodou, je třeba zabezpečit odstraňování nánosu kotlového kamene, a to na stěnách nádoby, na topném tělese i na tělese termostatu. Když se čištění těchto částí zanedbá, dochází k zvyšování spotřeby energie na ohřev a i k nepřesnosti měření její teploty. Další možností je vybrat si kotel s elektronickou ochranou zamezující tvorbě vodního kamene v deskovém výměníku. Ve verzích s přípravou teplé vody má tento kotel zabudovaný i filtr užitkové vody, který zamezuje vniknutí nečistot do zařízení. -Ľubica Holická ve spolupráci se společností Protherm- Foto: Protherm