Ať si to chceme či nechceme připustit, zima se již blíží. Zanedlouho se začneme halit do stále teplejšího a teplejšího oblečení, budeme rádi za šálek teplého čaje. No a společně s tím vším přichází i čas topné sezóny. Vzhledem k tomu, je tedy čas seznámit se s možnostmi vytápění (přitopení). Proto abychom měli v místnosti teplo, potřebujeme zdroj tepla, zdroj tepla rovná se topidlo. Topidlo je současně i topným tělesem, neboť sám předává teplo do místnosti. Rozlišují se podle paliva a to na tuhá, kapalná a plynná paliva a elektrickou energii. Mezi nejlevnější, ze strany provozních nákladů patří topení tuhými palivy a nejdražším topnou naftou.Vytápění elektrickými topidly je nejvhodnější z hlediska pohodlí, hygieny i z ohledem na pořizovací a provozní náklady. A protože se neustále zvyšuje standart bydlení, tak se topidla na energickou energii dostávají stále do popředí. Elektrická topidla dělíme na akumulační (kamna, podlahové topné kabely), přímotopné (konvektory, panely, fólie, stěny, stropy, podlahové topné kabely) a na smíšené (hybridní kamna, kombinace akumulačního a přímotopného systému). Akumulační systémy vytápění využívají nízké ceny elektrické energie v noci, kdy se hromadí – akumuluje tepelná energie v kamnech. Takové „nabíjení“ trvá zhruba 8 hodin a pak se nahromaděné teplo využívá přes den k vytápění. Kamna statická slouží pouze k udržování určité minimální teploty (temperování) ve vybraných místnostech po určitou dobu. Lepší variantou jsou kamna dynamická, která mají vestavěný ventilátor, termostat s možností nastavení teploty. Po ukončení nabíjení vydávají teplo mnohem déle než kamna statická. Mezi nejmodernější patří kamna hybridní, kdy první jejich část pracuje na podobném principu jako kamna akumulační a druhá funguje jako přímotopné těleso, které se zapíná v době mimořádně mrazivých zimních dnů. Přímotopné soustavy značně zatěžují elektrickou síť a proto musí být napojovány na samostatný obvod se stykačem ovládaným hromadným dálkovým ovládáním nebo spínacími hodinami. Fungují tak, že elektrický proud prochází odporovou spirálou (drátem) topného tělesa. Odběr elektřiny a uvolňování tepla probíhá současně. Nízký cenový tarif pro přímotop je až 20 hodin denně. Přímotopné vytápění neprobíhá po dobu 2 hodin ráno a večer v době energetické špičky. Toto zrušení odběru je řízeno automaticky. Z důvodů, že vytápění elektrickou energií nepatří mezi nejlevnější, je možno využít automatické regulace s časovým programem. Můžeme tak nastavit pro každé topidlo požadovaný průběh vytápění. Regulace je pohotová a reaguje na sluneční svit a pod. Ventilátorové ohřívače fungují na principu, že ventilátorem nasají vzduch, následně jej vedou přes tepelný výměník, kde dojde k ohřátí a přes větrací mřížku je ohřátý vzduch vrácen do místnosti. Vyrábějí se závěsné i nástěnné konvektory a rovněž i přenosné. Co se týče jejich nastavení režimu práce u některých typů je to až 12 hodin dopředu. Panelová topná tělesa s kompenzovaným plošným obvodem vydávají teplo z desky do místnosti v tepelných vlnách. Teplota desky je schopná dosáhnout i 200 °C. Vznikají tak příjemné podmínky, které jsou podobné jako při sálání slunce. Takové panely mívají napájecí napětí 220 V, termostat a časový spínač, kterým lze tento panel zapínat a vypínat celkem ve 12 nastavitelných cyklech za den. Nechybí u nich ani pojistku proti přehřátí, kontrola a přepínání tepelného příkonu. Jsou schopny vyhřát prostor o rozměru 25 – 60 m3, záleží však na typu přímotopu. Panelová topná tělesa jsou k dostání jako nástěnné nebo pojistné na kolečkách. Na stejném principu pracují i halogenové zářice. Teplo je vydáváno sáláním paprsků vlnové délky 1,2 µm. Toto tepelné záření je možno zaměřit na určité místo. Výkon opět záleží na typu tepelného zdroje, obvykle se pohybuje od 1,5 – 6 kW. Halogenové zářice jsou připojovány na elektrické napětí 220 či 380 V, výrobce udává činnost až 80 %. U všech typů tohoto zdroje je možnost regulace jak ruční tak i automatické. Regulace výkonu je umožněna pomocí senzorů a detekčních čidel. Mezi modernější typy přímotopných topidel patří elektrické krby. Jedná se o přímotopná topidla s maketou ohniště a světelným efektem. Výkon se pohybuje v rozmezí 1 kW či 2 kW. Jsou schopny vytopit jednu větší místnost a dokonce mají možnost přepnutí tepelného výkonu. Co se týče vzhledové stránky, jsou velmi vzhledné a zvyšují estetiku a nostalgii prostředí. Přímotop je vhodné používat jen jako doplněk, především tam kde je třeba rychle zvýšit teplotu ve vytápěné místnosti. Nejvíce se uplatňují v místnostech jako je například koupelna, kde se nemusí stále vytápět na 24 oC, ale stačí tepelné ztráty spočítat jen na 20 oC. Přímotopné těleso je pak schopno teplotu zvýšit z 20 na 24 oC během několika minut. Vzhledem k tomu, že většina přímotopů je opatřena kolečky umožňují i snadnou manipulaci a mohou být všude tam, kde je jich zrovna zapotřebí. Zkrátka a dobře tento druh vytápění je vhodný pro objekty s nižší akumulační schopností, což jsou obvykle objekty postavené na bázi dřeva a lehkých izolací. Vzduch je ohříván teplonosným mediem, který pak cirkuluje vytápěnými místnostmi. Při takovém způsobu vytápění dochází i k částečnému větrání, a ve své podstatě se tolik neliší od teplovzdušného větrání. Nevýhodou takového způsobu vytápění je nerovnoměrné rozložení teploty vzduchu. Což zapříčiňuje to, že schází alespoň částečné předávání tepla sáláním. Mají i výhody a to snadnou regulovatelnost teploty vzduchu. My se nedáme, my máme na zimu lék.