Teplo [Q] je míra změny vnitřní energie při tepelné výměně. Nejde o stavovou veličinu, vztahuje se vždy k určitému ději, nikoliv ke stavu tělesa, není tedy určitým druhem energie, ačkoli je někdy nesprávně nazýváno tepelnou energií. Měří se kalorimetrem. (Zdroj: Všeobecná encyklopedie Diderot)