Doposud jsme byli zvyklí na poměrně velký teplotní rozdíl v jednotlivých poschodích ledničky (4 - 5°C). Dnes už to není pravda: rozdíl činí u nových typů asi jen 1°C. To způsobuje systém homogenního (stejnoměrného) chlazení, anebo dynamického chlazení“, (DAC - dynamic air cooling systém) což představuje optimální cirkulaci vzduchu zajišťovanou ventilátorem umístěným v zadní části chladničky. Kombinované typy mívají samostatné ventilátory v prostoru chladničky a mrazničky, tedy i nezávislou regulaci teplot uvnitř chladničky a mrazničky. Vývoj jde ale dál, k odděleným prostorům s přesně odstupňovanou teplotou, určeným k uchovávání toho kterého druhu potravin. Nejnovější chladničky tak mají takzvané klimatické zóny (například +4°C, +6°C a 0°C pro prostor chladničky a -18°C pro prostor mrazničky). Praktická zóna 0°C Povšimněme si zejména speciální chladicí zóny s teplotou 0°C, která nabízí majitelům chladniček vyšší kategorie zvýšený komfort. Ovoce, zelenina, ryby, maso nebo drůbež tady vydrží dlouho čerstvé. Pokud je chceme zpracovat třeba za tři nebo čtyři dny, umístíme je do zóny 0°C a nemusíme je zmrazovat. Tento prostor mají některé chladničky ještě dále dělený: může zde například být zóna s 50% vlhkostí (ideální pro uskladnění masa a ryb), zóna s 90% vlhkostí vyhovuje naopak ovoci a zelenině. Bezpečnost obsahu Pokud chceme kvalitní chladničku, měli bychom se přesvědčit, že je vybavena elektronickým termostatem, který hlídá a reguluje zvolenou teplotu. Jaká teplota v ledničce nebo mrazničce panuje, vidíme ihned pohodlně na displeji elektronického teploměru na dveřích. O problémech s teplotou nás informují signální kontrolky, dražší chladničky mají kromě optické také akustickou teplotní varovnou signalizaci.Otevřeme-li dveře, rozsvítí se kontrolka (ukazatel otevřených dveří). Necháme-li je pak třeba omylem pootevřené, po několika minutách se ozve zvukový signál, kontrolka zvýšené teploty v mrazničce. V takových nepříjemných případech, kdy hrozí rozmrazení celému obsahu mrazničky, může být neocenitelným pomocníkem teplotní paměť. Pokud byla kupříkladu v době naší nepřítomnosti přerušena dodávka elektřiny, teplotní paměť nás informuje, jaká nejvyšší teplota panovala v mrazničce po dobu výpadku. Víme tedy přesně, jestli jsou potraviny stále dostatečně zmrazené, nebo už je nutné s nimi něco podniknout. Někteří výrobci u svých kvalitních přístrojů garantují uchování obsahu při přerušení elektrického proudu až 16 hodin. -ag-