Terasa - dřevo Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Na rovném terénu postačí jako podklad štěrkopískový zásyp, následně zhutněný, či betonová deska. Na svahu je nutné již vybudovat v nezámrzné hloubce základové pasy, aby byl podklad zpevněn a nedocházelo k dodatečnému nežádoucímu posuvu terasy. Pokud terasa přiléhá k domu, měla by být nezávisle založena s dilatační spárou, aby se vlivem sedání od stavby neoddělila. Vždy musí být vyspádována pro odtok dešťové vody. Jestliže navazuje na interiér, její výšková úroveň by měla být nižší než podlaha v domě, aby nedocházelo k zatékání.

ČTĚTE TAKÉ:

Dřevo příjemné na pohled i na omak

Terasa - dřevo Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

V případě dřevěné terasy vždy platí, že nesmí být položena přímo na půdu či dokonce stát ve vodě, nesmí být také ani vystavena působení půdní vlhkosti, vždy musí být zvýšena tak, aby se nestýkala se zemí. Její životnost závisí na odvětrávání zespodu, odvádění dešťové vody, dřevo je samozřejmě nutné ošetřit proti působení povětrnostních vlivů, houbovým chorobám a škůdcům. Navíc by měly být podlahy pod dřevěnou zahradní terasou vždy alespoň mírně nakloněné, aby z nich mohla dešťová voda plynule odtékat.

Stavíme…

Terasa - dřevo Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Při stavbě terasy je důležitý dokonale rovný podklad. Ten může být buď nepropustný a v tom případě, jak již bylo zmíněno, vyspádovaný, aby se na něm nedržela voda, nebo je tvořen 15 až 25 cm vysokou vrstvou zhutněného štěrku, na němž je ještě 5 cm vysoká vrstva písku. Do štěrkového lože volně položíme betonové patky, s výhodou můžeme využít staré betonové dlažební desky. Prorůstání plevele mezi prkny zabráníme vložením separační netkané textilie. Na připravený podklad položíme spodní konstrukci terasy, tvořenou nosníky. Ty zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu a současně tvoří nosný podklad pro nášlapnou vrstvu terasy.

Terasa - dřevo Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Spodní konstrukci vyrovnáme s betonovými podkladními deskami. Terasové palubky na závěr upevníme. Spodní konstrukci je nutné založit tak nízko, aby horní hrana terasových palubek dosahovala v žádané výšce pod dveřní práh. Nášlapnou vrstvu terasy tvoří palubky nebo hoblované fošny, mezi nimiž jsou ponechány úzké mezery, aby mohla z terasy odtékat voda. Konstrukce terasy je bytelná, ale rozebíratelná, při jakémkoli poškození je možné ji vcelku snadno opravit. Dřevěné desky je možné nahradit WPC nebo prvky z plastu.

Příště: Terasa IV. - Stavba terasy z kamenných či betonových desek

Foto: Thinkstockphotos.com