Terasa je venkovní část stavby umístěná nad úrovní terénu nebo na střeše. Je určena k pobytu osob za účelem relaxace nebo společenských akcí.