Termografické měření je rychlé bezkontaktní měření teploty díky infračervenému záření. Je možné měřit i vzdálenější a nepřístupné povrchy. Výstupem je dvourozměrný barevný nebo monochromatický obraz tepelného pole, pomocí kterého se odhalí zjevné i skryté úniky tepla.