Termoregulace Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Jednou z cest, jak snížit odběr energie v této oblasti, je termoregulace. Již při realizaci nebo rekonstrukci otopné soustavy je proto nezbytný odborný návrh systému vytápění s konkrétním typem regulačního zařízení.

Asi nejčastěji používaným typem regulačních zařízení jsou termostatické ventily a termostatické hlavice. Ty umožňují automatickou regulaci teploty v místnosti a udržují tam stabilně teplotu, kterou uživatel zvolí. Množství otopného média - nejčastěji vody, případně páry, které prochází termostatickým ventilem, je regulováno prostřednictvím termostatické hlavice. Každé topné těleso je vždy osazeno termostatickým ventilem a termostatickou hlavicí, všechna topná tělesa v bytě či domě jsou tedy regulována zcela samostatně.

ČTĚTE TAKÉ:

Termostatická hlavice ovšem při regulaci nebere v úvahu pouze vytápění, ale zohledňuje také například sluneční tepelné zisky, teplo osob či teplo vydávané elektrickými spotřebiči a podobně. Hlavice lze pořídit v základním provedení s manuálním ovládáním, ale třeba i s dálkovým ovládáním, elektronické hlavice jsou vybaveny programátorem.

Termoregulace Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

K udržování požadované teploty na lokálních zdrojích tepla slouží takzvané pokojové regulátory, tedy prostorové termostaty, které snímají teplotu v místnosti a porovnávají tento údaj s hodnotou požadovanou. Termostat je tvořen teplotním snímačem pro měření pokojové teploty, prvky pro nastavení požadované teploty a obsahuje relé, které spíná připojená zařízení (hořák kotle, čerpadlo…). Termostaty mohou být jak mechanické, tak digitální, přičemž digitální poskytují uživateli více možností nastavení. Nevýhodou těchto zařízení je regulace teploty v celém objektu pouze na základě hodnoty vnitřní teploty, naměřené v jedné místnosti. Je ovšem také možné řídit vytápění prostřednictvím prostorových teplotních snímačů, umístěných ve větším počtu místností objektu. Tyto systémy se nazývají zónové.

Termoregulace Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Ovšem aby otopná soustava fungovala opravdu efektivně, je nezbytné vzít v potaz také reálnou venkovní teplotu. Systémem, který s ní pracuje, je tzv. ekvitermní regulace teploty, která spočívá v regulaci zdroje tepla, tzn. například v nastavení teploty topné vody, v závislosti na venkovní teplotě. Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních křivek, které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. Ekvitermní regulátory mají ekvitermní křivky obsažené ve své paměti, hlavním principem zařízení je tedy ovládání zdroje tepla v závislosti na zvolené ekvitermní křivce a aktuální venkovní teplotě. Některé typy těchto regulátorů mají instalované řídicí obvody a relé, které umožňují ovládat čerpadlo, ventily a současně také snímat teploty, a mohou takto ovládat i několik otopných okruhů, ohřev TUV nebo solární vytápění.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com