Termostat (z řeckého termos – teplo a stasis - trvání) je technické zařízení, které v určitém více méně uzavřeném prostoru udržuje stálou teplotu. Výstup z termostatu může ovládat vytápění nebo naopak klimatizaci.