Ledová sprcha, nebo naopak příliš horká - to je šok, který mnohdy zažíváme, než se nám podaří namixovat správnou teplotu vody. Větší komfort nám mohou zajistit termostatické baterie. Jen ty totiž dokáží vyrovnat výkyvy tlaku v potrubí a zajistit to, že poteče voda s teplotou, kterou si sami nastavíme.

Umožňuje to důmyslná technologie integrovaná do zařízení, která umí smíchat vodu na požadovanou teplotu, přičemž hodnota vycházejícího proudu vody se změní pouze v případě, že uživatel sám zvolí jinou teplotu.

Umístění a použití

Termostatické provedení je velmi praktické v domácnostech s dětmi nebo tam, kde jsou starší lidé či osoby se sníženou manipulační schopností. Chybět by neměly ve sprchovém koutě a u vany. Je to z toho důvodu, že právě v těchto zařízeních myjeme celé tělo a některé části jsou na teplotní změny více náchylné než ruce při běžném mytí. Také předcházíme opaření, kdybychom náhodou ve sprchovém koutě zavadili o páku. Termostatickou baterii si můžeme pořídit i k umyvadlu, ale zde její užitnost pravděpodobně neoceníme na sto procent. Kde by ale bezpochyby dobře posloužila, je dřez. Hledejme tedy kuchyňské provedení.

Skryté části

Termostatické baterie jsou k dostání také v podomítkovém provedení. Tyto typy mají stejnou funkci, liší se jen způsobem montáže – „vnitřnosti“ se instalují pod omítku, takže nad obklad vystupují pouze regulační ventil teploty a ventil na spuštění vody. Toto provedení má nízkou stavební výšku, což je výhodné zejména do sprchových koutů a doporučuje se instalovat pouze v případě, že se předělává celá koupelna a počítá se se sekáním do zdi. Ten, kdo uvažuje o koupi termostatické baterie dodatečně, pouze ke zlepšení komfortu, volí klasické provedení.

Nezvratné přednosti

V základní poloze může uživatel nastavit teplotu vody až do 38 °C. Kdo chce teplotu vyšší, musí zmáčknout pojistku, která dovolí pustit vodu s vyšší teplotou. Některé modely mají navíc zónu za 38 °C vroubkovanou, takže pokud uživatel otáčí kohoutkem v této oblasti, cítí lehké drhnutí. To ho upozorňuje, že hrozí nebezpečí opaření. Je to výhodné například, když si myjete vlasy a máte oči plné vody a mýdla.

Možnost okamžité regulace teploty a automatické rychlé reakce na změny parametrů v potrubí uživateli ušetří značné množství vody, což se samozřejmě odrazí i v rodinném rozpočtu. Aby byla efektivnost úspory vody ještě vyšší, umisťují výrobci do termostatických baterií také šetřiče a omezovače průtoku vody podobně jako do pákových baterií.

Ptejte se:

  • zda bude zvolený model fungovat ve vaší domácnosti v závislosti na zdroji ohřevu vody
  • na kvalitu (použitou kartuši, zárukou může být i renomé výrobce)
  • na záruku a případný servis

Máme na to?

Ceny termostatických baterií jsou v porovnání s pákovými nebo kohoutkovými modely (ve standardní třídě) o něco vyšší. Při výběru je však nutné zohlednit všechny jejich výhody a rovněž úsporu vody. V konečném výsledku dojdete k závěru, že se počáteční vyšší cena během krátké doby vrátí.

Jak funguje?

Uvnitř termostatické baterie je na jedné straně válcovitého odlitku ventil ovládání průtoku vody a na druhé straně samotné směšovací zařízení. Existují tři způsoby, kterými se v armaturách teplota vody reguluje. Nejrozšířenější a také nejrychleji reagujícím typem jsou baterie, kde se používá vysoce roztažný vosk. Ten se v závislosti na teplotě roztahuje nebo smršťuje. Existují také kapalinové termostaty, u nichž se využívá kapalina, která při změně teploty mění svůj objem. Posledním typem jsou bimetalové termostaty, které fungují na principu rozdílné roztažnosti dvou různých kovů.

-zal-Foto: Sapho