O tom, jak správně seřídit okna, jsme psali nedávno. Ale co když to nepomohlo a skrz okna fouká? Zkuste se přesvědčit, jestli není zničené těsnění.

Čtěte také

okno

Čtěte také

Správné seřízení oken není věda

Jak seřídit okna

Nejčastěji užívaným materiálem je pryžové natahované těsnění EPDM (Ethylen Propylen Dien terpolyMer), které těží z přírodních pružných vlastností kaučuku a jeho životnost je minimálně stejně dlouhá jako životnost okna samotného. Pro okenní těsnění se hmota používá již přes dvacet pět let. „Tento materiál je velmi pružný, a to i při nečekaných výkyvech teplot. Rozpětí stálosti hmoty se pohybuje od -40 °C do 80 °C, a při působení UV záření nedochází k její degradaci. Dále je odolná proti zestárnutí a má vysokou odolnost při tvarové deformaci, špatně absorbuje vodu a je parotěsná. Pro okna to znamená těsnění stabilní kvality, i když jsou vystavena extrémním podmínkám. Natahované těsnění z EPDM zkrátka neztrácí své schopnosti,“ popisuje Ing. Miroslav Culka, obchodní ředitel společnosti DAFE-PLAST, tradičního českého výrobce plastových, hliníkových oken a dveří a zimních zahrad.

Při zpracování těsnění EPDM na oknech je třeba vzájemné napojení samostatných kusů těsnění.

Druhým používaným materiálem pro okenní těsnění je extrudovaná guma nové generace, která se využívá pro plastová okna. Na rozdíl od natahovaného těsnění EPDM je tato extrudovaná guma již součástí okenních plastových profilů, ze kterých se okno a jeho rám svařují. Během tohoto procesu výroby plastového okna je zároveň svařováno i toto těsnění. Díky tomu je zajištěna ještě větší těsnicí izolace okna, protože těsnění je pevně pospojováno po celém obvodu a nikde nevznikají nepropojené spoje. Je samozřejmé, že pak daný svár na těsnění je třeba řádně začistit a zajistit v jeho místě ideální pružnost.

Každé okno chce něco jiného

Plastová okna jsou těsněna natahovaným těsněním EPDM nebo extrudovaným těsněním nové generace. Volba těsnění probíhá již s volbou typu okenního rámu. Při užití extrudované gumy.

Pro hliníková okna je těsnění v totální většině používáno z natahovaného EPDM materiálu a do okenního rámu je aplikováno až po všech výrobních operacích, ve kterých se svařují dílce okna, včetně jeho následných povrchových úprav. „Těsnění se totiž nesmí nijak povrchově upravovat, aby zůstaly zachovány jeho ideální pružné vlastnosti a odolnost proti stlačení,“ popisuje Ing. Miroslav Culka.

U dřevěných oken najdeme z drtivé většiny těsnění z natahovaného EPDM, které je vpasováno do vyfrézovaných drážek.

Rozlišení těsnění podle typu dveří – posuvné a otočné

Těsnění oken se neliší jen užitými materiály, rozlišovat můžeme i podle systému kování balkonových dveří či velkoformátových typů zasklení.

Hliníkové posuvné okno a jeho speciální těsnění Autor: DAFE Plast Hliníkové posuvné okno a jeho speciální těsněníAutor: DAFE Plast

  • U otočných dveří má těsnění udělaný tzv. „břit“ neboli praporek, který dosedne k ploše okna a po otočení kliky a utažení kování se ještě více přitáhne, čímž dojde ke stlačení všech těsnění k sobě, a okno se tak ideálně utěsní.
  • Posuvné dveře měly původně kartáčové těsnění. To ale s nástupem masivnější tepelné izolace vystřídalo také natahované EPDM kaučukové těsnění nebo extrudované gumové těsnění nové generace. Okno se díky svému kování z těsnění nadzvedne, čímž se odlehčí posuv a tím pádem o sebe jednotlivé části těsnění nedrhnou. Při uzavření kliky se přemístí křídlo okna zpátky dolů a tím se dotěsní do svých poloh.

Kolik těsnění je v okně třeba?

Málokdo tuší, že naše okna skrývají dvě, někdy až tři řady takováto těsnění. „Je samozřejmé, že se zvyšujícím se počtem řad těsnění se izolační schopnost okna ještě zvyšuje, další řada těsnění má také příznivý vliv na snížení hlučnosti v místnosti, i přicházející z exteriéru,“ glosuje Ing. Culka a pokračuje: „Většinou platí jednoduché pravidlo, že pokud je použito v okně dvojsklo, tak se používá systém se dvěma řadami těsnění. Pokud je v okenním rámu trojsklo, tak se používá se třemi řadami. Je to samozřejmě ideální případ, který lze přizpůsobit přáním zákazníka na tepelnou pohodu v interiéru. Takže existují i okna s dvojskly, ale třemi úrovněmi těsnění.“

Třířadé těsnění - dvě jsou v pevném rámu okna a třetí na otevíratelném křídle. Autor: DAFE Plast Třířadé těsnění - dvě jsou v pevném rámu okna a třetí na otevíratelném křídle.Autor: DAFE Plast

Okna s vyšší těsností jsou ideálním řešením zejména pro domy s řízeným větráním, rekuperací a celkově pro domy, u kterých počítáme s těsnou a nepropustnou obálkou.

Aby si těsnění udrželo pružnost a elán

„Co se týká péče o těsnění, pak se plně držme pravidla, že méně je více. U extrudované gumy se v podstatě těsnění umývá standardně s čistěním vlastních oken a jejich rámů. Rozhodně byste se měli vyvarovat použití jakýchkoli rozpouštědel a agresivních chemických látek,“ varuje před horlivým úklidem Ing. Culka, zároveň však dodává: „Natahované těsnění EPDM vyžaduje trochu více pozornosti, neboť přírodní materiál může vysychat a těsnění by se mohlo k sobě lepit. Proto doporučujeme údržbu speciálním mazacím přípravkem. Typ přípravku vám doporučí nejlépe váš dodavatel oken, který zná i váš typ těsnění. Frekvence mazání je individuální. Všeobecně můžeme mazat těsnění ve stejnou dobu, ve kterou provádíme údržbu pantů okna, což znamená jednou ročně. Že je těsnění potřeba promazat zjistíme také tak, že nám okno začne drhnout, těsnění se na sebe může lepit a podobně,“ uzavírá péči o okenní těsnění Ing. Culka.

Opravy

Natahované těsnění EPDM vyžaduje trochu více pozornosti, neboť přírodní materiál může vysychat a těsnění by se mohlo k sobě lepit. Proto doporučujeme údržbu speciálním mazacím přípravkem.

Samozřejmě nás může napadnout otázka, zda jde do původních starších dřevěných oken přidat nové těsnění, a zvýšit tak jejich izolaci. Výměna, či přidání těsnění jsou samozřejmě možné. Dokonce materiály přídavného těsnění prošly v posledních letech, řekněme, pozitivní evolucí, ale samozřejmě tento krok velmi závisí na kondici okna a především na stavu rámů okna. Je důležité, aby dřevěné rámy nebyly zdeformované, či jinak mechanicky poškozené.

I u plastových oken můžeme zvážit výměnu těsnění, výměna může sice pomoci, ale opět jsme limitováni celkovým stavem okna: „Takové řešení je velmi závislé na individuálním případě s ohledem na stav oken. Původní plastová okna, vyměňovaná v devadesátých letech, byla na tehdejší technologické úrovni a dnes většinou nemají problém jen s těsněním, ale drhnou a jejich celkový stav bývá špatný. Výsledný efekt dodatečné výměny těsnění je tedy přímo závislý na tom, jestli je rám v dobré kondici a není zdeformovaný,“ upřesňuje Ing. Culka případy, kdy by mohla dodatečná výměna těsnění pomoci.