Těsnění je součástka zabraňující tekutým či plynným látkám průchod skrze štěrbiny a spoje mezi součástkami. Těsnění se vyrábějí z elastických materiálů jako je guma, silikon, papír, ale i z kovů (olovo, ocel).