Zúčastnili jsme se testů, kdy se pod dohledem odborníků zkoumala okna. Bylo jich osm a jdou běžně dostat na českém trhu. Prošly zkušebnou, která je rozebrala, profoukala, přeměřila, rozbila a vůbec s nimi dělala všemožné testy. Co bylo výsledkem? Popravdě řečeno, okenářské peklo.

Štítek, který nic neříká

Proč putovala okna k odborníkům z ČVUT, VŠCHT a zkušebny TZUS a IKATES? No protože bylo zapotřebí zjistit, jak na tom u nás prodávaná okna skutečně jsou. Ono je totiž důležité, aby měla CE štítek. Ten mají všechna. „Bohužel u mnohých jsme zjistili vážné nedostatky, až rozpory s deklarovanými vlastnostmi,“ tak popisuje úvodem samotné testování Tomáš Sysel, odborník z nezávislého Institutu zdravého bydlení (IZB).

Celá řada výrobků musí předtím, než mohou být dány do prodeje v Evropské unii (EU), získat označení CE. To obecně prokazuje, že výrobce daný produkt posoudil, a tedy že splňuje bezpečnostní, zdravotní i environmentální požadavky EU. Označení CE se vyžaduje u výrobků, které jsou uváděny na trh EU, ať už byly vyrobeny kdekoli na světě. „Věděli jste, že ze všech požadovaných vlastností stačí výrobci nebo dovozci splnit pouze jedno jediné kritérium či vlastnost, aby byl tomuto výrobku CE štítek přidělen, a u zbývajících lze pouze konstatovat, že nebylo zkoušeno. „U oken je to bohužel běžná praxe a i v tomto provedení je lze uvést na trh. Zákazník, vy, já, my všichni očekáváme záruky, a přitom jsme od začátku taháni za nos. V některých případech si prohlášení o shodě neboli CE štítek dokonce vystavuje sám výrobce, aniž by byl produkt jakkoli posuzován nezávislým orgánem. Samotná přítomnost CE štítku tak pro zákazníka rozhodně není zárukou kvality,“ dodává Tomáš Sysel.

Protože testů je hodně a výsledky máme hodně podrobné, dnes si jen představíme jednotlivé testy.

Testovaná okna

Testovaná okna

Pro nákup oken byl zcela záměrně zvolen rozměr o výšce 1 400 mm a šířce 1 200 mm, a to z toho důvodu, že se jedná o hraniční rozměr pro délku a správné umístění výztuh plastového profilu. A jak se během rozboru ukázalo, ne všichni výrobci tyto parametry správně dodržují. Testováno bylo celkem osm oken od výrobců či internetových prodejců. Cenově se okna pohybovala v rozmezí od 3 600 Kč do 8 051 Kč.

V čem se testovalo

Profil rámu okna

Okenní rám a křídlo se podle síly stěny profilu řadí do kategorií tříd A, B nebo C, přičemž třída A zahrnuje profily o vyšší tloušťce stěny a požadavky s dalšími kategoriemi klesají. Profily tříd B a C navíc odpovídají recyklátu.

Výztuhy

Aby okna měla pevný rám a vydržela prudké poryvy větru, ale třeba i vloupání zloděje, jsou jejich profily vybaveny kovovými výztuhami. Jaké jsou? Jaká je jejich kvalita?

Obsah těžkých kovů

Olovo a kadmium by se jakožto těžké kovy v dnešních prvoplastových oknech vůbec neměly vyskytovat. Nicméně složení recyklovaného plastu lze jen těžko uhlídat, neboť se hojně recyklují okna ze začátku 90. let, kdy ještě bylo použití těžkých kovů povolené. Takže byly tyto těžké kovy v oknech?

Těsnění

Aby okna správně těsnila, musí mít správné těsnění. Navíc kvalitně instalované. Ne vždy se to povedlo.

Čepy závěsů

Na odolnosti pro dlouhodobé používání oken či při extrémní námaze například silným vichrem se významně podílí také čepy okenních závěsů.

Vady skla

Víte, že jen dvě skla z testovaných byla bez vad?

Příprava pro montáž

Vzhledem k tomu, že byla okna zakoupena koncovým spotřebitelem, měla být ve stavu, kdy budou moct být bez dalších úprav nainstalována.

Lomové zkoušky

Tato zkouška byla provedena v laboratoři, i když je standardně dělají sami výrobci oken. Jde o standardní test houževnatosti spojů, který kontroluje kvalitu svaru. Tady poznáte, jak strašné mohou být někdy výsledky.

Průvzdušnost

První test ze zkušebny zkouší okna v běžnému zatížení větrem a takzvaném „komínovému efektu“, což je situace, kdy v domě otevřeme dveře nebo okno a vznikne průvan. Pro představu – na okna foukal čerstvý vítr, který prakticky nepociťujeme, poté mírný vichr, který už pohybuje celými stromy, silný vichr a nakonec pustošící vichřice.

Vodotěsnost

Proniká oknem voda? Takové okno asi není ideální. Možná ale proniká voda při nějakém tlaku. To se dá snadno zjistit v laboratoři.

Zatížení větrem

Prohne se okno, když na něj fouká? Jak to pak vypadá, když naopak je vzduch odsáván? A co se děje, když tlak a podtlak se střídají?


Příště se podíváme na výsledky testů podrobně!