Mezi těžké půdy patří půdy jílovitohlinité, jílovité a jíly. Těžká půda není nejvhodnější k pěstování zahradních rostlin. Je ulehlá, málo vzdušná a propustná. Pevně poutá živiny, které se těžko uvolňují pro rostliny. Rytí musí být hluboké, a to zásadně na zimu. Zlehčuje se pískem a musí se jí dodávat hodně humusu a vápna.