Tloušťkovačka, jinak též protahovačka je elektrický obráběcí stroj velmi podobný hoblovačce, který umožňuje výrobu dřevěných výrobků (zejména prken) o předem přesně nastavené tloušťce.