Toichobat je poslední stupeň podnože antických chrámů, pokud u jeho okraje stojí pouze zdi.