Česká spořitelna začíná s program TOP BYDLENÍ České spořitelny. Jde o další ze série TOP Programů, ke kterým se zavázal při koupi většinového podílu v bance strategický partner - Erste Bank. Díky zvýhodněným hypotečním úvěrům tak budou klienti moci financovat koupi nových bytů a domů, ale také pořízení starších nemovitostí či jejich rekonstrukci. Pro zařazení do programu TOP BYDLENÍ by si měl zájemce u České spořitelny zažádat o hypotéku ve výši alespoň 300 000 Kč. Předností hypotečních úvěrů programu TOP BYDLENÍ je zvýhodněná úroková sazba, jíž je úročena polovina hypotečního úvěru - maximálně však částka ve výši 1 milion Kč na byt a 1,5 milionu Kč na rodinný dům. Podpora České spořitelny spočívá ve snížení úrokové sazby o tři procentní body oproti úrokové sazbě standardně nabízené u ostatních hypotečních úvěrů České spořitelny. ČS garantuje pevnou úrokovou sazbu zvýhodněného úvěru na dobu 5 let od data podpisu smlouvy o poskytnutí hypotéky. Celková dotace České spořitelny na podporu zvýhodněných úroků bude činit 3,0 miliardy Kč. Tuto formu finanční spoluúčasti bude ČS schopna poskytnout i k těm hypotečním úvěrům, na které se vztahuje státní příspěvek. Doba splatnosti těchto úvěrů k řešení bytové potřeby občanů se pohybuje v rozmezí 10 - 20 let. Seznam podkladů pro posouzení hypotečního úvěru je od 15. května k dispozici na všech 86 pobočkách ČS poskytujících hypotéky. Žádosti o zvýhodněné hypotéky budou vyhodnocovány individuálně dle interních kritérií České spořitelny. Česká spořitelna očekává, že první hypoteční úvěry z programu TOP BYDLENÍ bude moci poskytnout na začátku června letošního roku, přičemž program by měl být v nabídce banky po několik let. -zpráva ČS-