Žádnou novinkou již pro nás není podlahové či stropní vytápění. Ba právě naopak se tyto velkoplošné systémy vytápění staly jakýmsi symbolem tepelné pohody, s kterými se setkáváme jak v soukromých, tak i ve veřejných budovách. A není divu, neboť systémy velkoplošného vytápění mají mnoho předností. Autor: archiv V poslední době se také velkoplošné vytápěcí systémy instalují do stěn. Způsob instalace a princip řešení se příliš neliší od vytápění podlah velkoplošnými topnými systémy. Narozdíl od podlahového vytápění však stěnové vytváří teplo, které rovnoměrně sálá v celé místnosti - je rovnoměrně rozloženo ve vodorovném a svislém směru ve všech výškách místnosti, čímž je dosaženo daleko větší tepelné pohody. Přednosti První výhodou, kterou je možné ocenit takřka ihned je estetická kvalita stěnového vytápění. Topný systém je dobře skryt našemu zraku, nepůsobí v interiéru rušivě a nezabírá žádné místo. Další výhody se dají ocenit až po čase, mezi ně patří nižší náklady, více než 10 % úspory energie, neboť při použití stěnového vytápění lze místnost vytápět na teploty o 2 – 3 °C nižší než u předchozích systémů při zachování stejné tepelné pohody pro lidský organismus. Díky navození tepelné pohody při nižší teplotě vzduchu a současně nižší povrchové teplotě otopného tělesa se vzduch nevysušuje a v místnosti se také lépe dýchá. Dále díky tomu, že stěnové vytápění podobně jako vytápění podlahové a stropní, patří k nízkoteplotním systémům - teplota nepřevyšuje 45 stupňů, nedochází tedy k víření prachu a alergenů. Stěnový způsob vytápění rovněž eliminuje vlhkost stěn, odstraňuje plísně a mikroorganismy. Stěnové vytápění je proto vhodné i pro astmatiky a lidi trpící alergiemi atd. Nevýhodou je o něco vyšší cena. Princip a instalace stěnového vytápění Autor: archiv Základem stěnového vytápění je zeď, která po zahřátí představuje velkoplošné otopné těleso. Vyhřát ji lze několika způsoby a to například pomocí teplého vzduchu, nízkých konvektorů či teplovodními podomítkovými soustavami. Nejčastěji je používám způsob vytápění pomocí teplovodních podomítkových soustav. Principem tohoto vyhřívání je proudění ohřáté vody v měděných nebo plastových trubkách namontovaných pod omítkou. Celý systém sestává z více segmentů, které se spojují do vytápěcích okruhů napojených na rozdělovač vytápění vody spojený s regulačním systémem, který sloužící k regulaci teploty v místnosti. Zkrátka, stěnové vytápění je pár topných trubek nainstalovaných na stěnu místnosti, zakrytých tenkou vrstvou omítky a stěna je pak otopným tělesem vyzařujícím teplo do místnosti. Stěnového vytápění je možné využít u všech typů zděných a tzv. suchých staveb, ať již nově postavených či starších. Díky tomu, že je topný systém zabudován pod omítku a není nikde vidět, lze jej využít i k vytápění historických budov.