Nový rok je tady a s řadou radostných předsevzetí nám přinesl i řadu starostí. Na zvýšení rodinného rozpočtu se nemalou měrou podepíší i náklady na topení. Autor: archiv Topení plynem nebude už ani zdaleka tak výhodné jako dříve a s elektřinou to bude ještě daleko horší. Jakž takž to ještě vydržíme s akumulačním topením, přímotopné elektrické zdroje však můžeme s klidným svědomím vyhodit do sběru nebo je darovat rozmařilému multimilionáři. Blaze bude tomu, kdo si nenechal zbourat komín a může si alespoň přitápět tuhými palivy jako je dřevo a uhlí. Ostatně tradice klasických kamen na našem venkově stále převládá a dá se předpokládat, že se v určité míře vrátí i do měst, zejména tam, kde dosud topili elektřinou. Na něčem se přece ušetřit musí. Na druhé straně si pravděpodobně začne rvát vlasy z hlavy ministr životního prostředí, protože dlouholeté úsilí o zlepšení čistoty ovzduší bude přinejmenším viditelně ohroženo. Český člověk narve totiž do kamen cokoliv počínaje lepenými překližkami přes komunální odpad a konče třeba použitými plasty. Je to varování pro nás všechny, neboť skleníkový efekt způsobený znečištěním ovzduší je stále výraznější. Stačí si povšimnout rozmarů počasí. Co s tím? Chce to zaprvé trochu ohleduplnosti nejenom k druhým, ale i k sobě a necpat do kamen, co do nich nepatří. Kromě toho bychom si však měli pořídit i pořádná kamna s ekologickým spalováním, což bude sice nějakou korunu stát, ale na druhé straně nás přijde rozhodně levněji než používání přímotopu. Na našem trhu je celá řada domácích i zahraničních výrobců, kteří nabízejí nejrozmanitější zboží rozmanitých cen a ještě rozmanitějšího použití. Neměli bychom se proto nechat zlákat pouze designem, ale zajímat se i o to, jakou mají kamna výhřevnost, čím v nich budeme topit a jak jsou šetrná k životnímu prostředí. Z čeho vybírat? Pro domácí topení existují v podstatě dva základní druhy kamen, která se liší způsobem šíření tepla. První z nich jsou sálavá a představují největší část kamnářského sortimentu od klasických slídových kamen přes stáložárné Klubky až třeba po kuchyňská kamna známá pod značkou Petri. Jsou typická tím, že ve své bezprostřední blízkosti vydávají poměrně velký žár - sálají, ale v rozích místnosti už také třeba můžeme "klepat kosu". Přestože je tento typ kamen stále hojně využíván, je již ve svém principu zastaralý a hodí se spíše k přitápění nebo do rekreačních objektů. Moderní požadavky na rovnoměrné vytápění celé místnosti splňují tzv. kamna konvekční, o kterých se říká, že "topí i za roh". Jejich princip je založen na nasávání studeného a vyfukování horkého vzduchu, který pak rovnoměrně proudí po celé místnosti a nevyhne se ani nejzastrčenějším koutům. Nutno zdůraznit, že zde není použit žádný elektromotor, ale veškerá cirkulace probíhá přirozenou cestou na principu fyzikálních zákonů. Celý systém funguje tak, že kamna mají po obvodu dvojitý plášť, uvnitř kterého je dutý prostor. Sem je ze spodu nasáván studený vzduch, který je po ohřátí vyfukován horními zdířky. Přestože tato kamna šíří rovnoměrněji teplo, není jejich povrch tolik rozpálený, což je důležité zejména z hlediska bezpečnosti. Ekologické požadavky Při výběru kamen s ekologickým spalováním budeme určitě vybírat z těch, která jsou označena jako konvekční. Jedná se vesměs o kamna nové generace, jejichž výrobcům není lhostejný osud životního prostředí. I zde je systém založen na proudění vzduchu, ale tentokrát přímo uvnitř spalovací komory. Jak známo, při hoření vznikají kromě tepla i škodlivé zplodiny, které za normálních okolností unikají komínem. U ekologických kamen tomu tak není. K horkému vzduchu se zplodinami, který u běžných kamen odchází do komína a tedy i do ovzduší, je přiváděn ještě další předehřátý vzduch (tzv. terciální okruh), který odcházející zplodiny v horní části spalovací komory ještě jednou zapálí. Tomuto procesu též říkáme zplynování. Do komína již odcházejí zplodiny očištěné od jedovatých exhalací. Budeme-li si tedy chtít pořídit ekologická kamna, měli bychom se ptát spíše po výrobcích s terciálním spalováním neboli zplynováním, protože pod slovem "ekologický" si různí lidé mohou vykládat ledacos. Výhody Autor: archiv Kromě šetrnosti k životnímu prostředí, které zanedlouho už nebude pouze otázkou morálky, ale stane se i povinností, je to i větší hospodárnost s teplem. V kamnech dochází ke dvojímu hoření, což znamená, že každé palivo je spalováno dvakrát. Poprvé jako surovina a podruhé v podobě unikajících plynů. Do komína pak již odchází kouř bez jedovatých exhalací, které shoří ve spalovací komoře a vydají nové teplo. Tím se opět zvyšuje jejich výhřevnost i ekologické parametry. Životnost Kamna s ekologickým spalováním se v současné době vyrábějí ze dvou základních materiálů, ocelového plechu a litiny. Plechová se vyznačují rozmanitostí designu, svojí relativně nízkou cenou, ale také nižší životností. Pokud v nich intenzívně topíme celou sezónu, mohou nám po čase třeba přestat těsnit nebo se dokonce propálí. To ovšem ještě neznamená, že by se jednalo o výrobky nižší kvality. Hodí se však spíše k přitápění v době přechodného období nebo je můžeme využít jako doplňkového topidla k jinému zdroji. Pro každodenní topení jsou ale vhodnější kamna litinová. Ta nám mohou vydržet prakticky neomezeně, ale bude to samozřejmě i něco stát. Zatímco plechová kamna můžeme pořídit od pěti do 15000 korun, cena litinových se bude většinou pohybovat od této hranice výše a může dosáhnout i několika desítek tisíc. -šum-